Gmina Karsin Kultura Rolnictwo Samorząd Wokół nas

Karsin. Gminne Święto Plonów 2023. Wojewoda pomorski i senator na gminnych dożynkach

Tegoroczne gminne święto plonów, zorganizowane w Karsinie było najlepszą okazją do złożenia podziękowań dla rolników i mieszkańców wsi. Dziękowały władze gminy i przybyli goście specjalni dożynek.

W niedzielę 10 września w Karsinie odbyły się Gminny Dożynki gminy Karsin. Wśród przybyłych gości byli m.in. Senator RP Stanisław Lamczyk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Społeczny Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski, Radny Rady Powiatu Kościerskiego Józef Modrzejewski. Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza Święta dziękczynna za plony oraz w intencji rolników odprawiona w karsińskim kościele, którą sprawował proboszcz parafii w Karsinie Ks. Tadeusz Wandtke przy koncelebrze proboszcza parafii w Wielu Ks. Jana Flisikowskiego, proboszcza parafii w Osowie Ks. Michała Stępnika. W okolicznościowej homilii Ks. Tadeusz Wandtke podziękował rolnikom za trud ich codziennej pracy oraz modlił się o Bożą Opatrzność na kolejny rok. Tradycyjnie poświęcono też dożynkowy bochen chleba oraz kunsztowne, utkane z kłosów zboża i kwiatów polnych wieńce dożynkowe przygotowane przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. Uroczystą oprawę dożynkowej mszy zapewniła Orkiestra Dęta OSP Osowo oraz zespół „Kaszuby” Gminy Karsin.

Część świecka dożynek

Po mszy świętej korowód dożynkowy z pocztami sztandarowymi pod przewodnictwem orkiestry przemaszerował na salę sportową w Karsinie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Otworzył ją gospodarz gminy Karsin – wójt Roman Brunke witając gości, rolników oraz wszystkich przybyłych mieszkańców gminy.

Dożynkowy bochen chleba na ręce Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Peplińskiego przekazali tegoroczni starostowie dożynek państwo Justyna i Piotr Zemke z Karsina. Zastępca wójta – Tomasz Urbański dokonał prezentacji tegorocznych starostów.

Wystąpienie gospodarza gminy i jego podziękowania

Wójt R. Brunke podziękował rolnikom za ich pracę oraz kultywowanie tradycji rodzinnych i narodowych. Dokonał również podsumowania minionego roku oraz zadań jakie realizował w tym czasie samorząd. Nieodłączną częścią tej relacji były podziękowania dla tych, którzy przyczynili do tych osiągnięć samorządu. Zaczął od osoby senatora RP S. Lamczyka, który pomógł przy uzyskaniu środków unijnych na budowę ul. Szkolnej i Hallera w Osowie, ale także za wieloletnie wspierał działania gminy w realizacji wielu ważnych inwestycji  m.in. budowa drogi z Osowa do Zamościa czy chodników w Wielu. Gospodarz gminy dwukrotnie podziękował wojewodzie pomorskiemu za pomoc w uzyskiwaniu dotacji na inwestycje w latach 2022 i 2023.

 Włodarz gminy pamiętał również o mieszkańcach. Podziękowania skierował do zespołu Kaszuby z Wiela i Karsina na ręce Urszuli i Zbigniewa Studzińskich, a także dla kierownika zespołu „Paradise”  Iwony Laska i  Kapelmistrza Józefa Baczyńskiego prowadzącego Orkiestrę Dętą z Osowa. Słowa uznania oraz podziękowania za dotychczasową pracę przekazał Marcie Dolnej kierownik Kaszubskiego Zespołu Dziecięcego przy D.K. w Wielu Życzył dalszych sukcesów sportowych dla zawodników Klubu Karate „Inazuma”, który jest prowadzony przez Marka Szycę.

 Wśród tych gratulacji szczególnie zabrzmiały słowa podziękowań dla mieszkanki Karsina Małgorzaty Sumionka. Jej dziełem były ozdoby i stroiki dożynkowe.

Ciepłe słowa do samorządu i mieszkańców

Następnie głos zabrał wojewoda  D. Drelich, a po nim społeczny doradca P. Karczewski odczytał w imieniu Prezydenta RP  list do rolników. Następnie głos zabrał senator RP S. Lamczyk.

W części artystycznej zaprezentowały się zespoły „Kaszuby” z Karsina i Wiela, Zespół „Paradise” z Karsina, Zawodnicy Klubu Karate „Inazuma” oraz Orkiestra Dęta z Osowo. Po raz pierwszy w Karsinie wystąpił również Kaszubski Zespół Dziecięcy działający przy Domu Kultury w Wielu, który jest prowadzony przez Panią Martę Dolną. Gwiazdą wieczoru była kapela góralska „Pieczarki” z Żywca, która swoim występem rozbawiła publiczność. Dla wszystkich uczestników dożynek przygotowany został poczęstunek.

 Nad/ opr. red

Starostowie Dożynkowi

Funkcję Starostów tegorocznych Dożynek Gminnych pełnili Państwo Justyna i Piotr Zemke. Pan Piotr od 1999 roku w spadku po rodzicach, a od 17 lat wraz z małżonką prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne. Ma ono powierzchnię niespełna 17 ha nakierowane jest na pozyskiwanie paszy dla bydła opasowego. Całe hodowla liczy ok. 40 szt. rasy limousine z czego stado podstawowe stanowi 12 krów a reszta to byki, jałówki i młodzież. Sprzedaż roczna wynosi około 12 szt.  co daje nam 8 000,00 kg mięsa rocznie. Uprawy to głównie zboża w tym kukurydza i pozostałe, które dominują w uprawach areału. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, wyposażone w  3 ciągniki oraz liczny sprzęt towarzyszący.

Najbliższe plany na przyszłość to utrzymanie produkcji, wychowanie czwórki dzieci Agaty (15 lat), Wiktorii (14 lat), Zuzi (13 lat) i Jana (6 lat) oraz jak mówią sami Starostowie: zachowanie zdrowia.

Roman Brunke wójt gminy Karsin

W roku 2022 gmina zrealizowała inwestycje za 10,0 mln zł co stanowi aż 18,4% budżetu. Do najważniejszych zrealizowanych zadań należała m.in. budowa ul. Wicka Rogali we Wielu o łącznej wartości 3,6 mln zł. Ważnym zadaniem była też budowa ścieżki rowerowej z Karsina do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim na rzece Niechwaszcz za kwotę 1,35 mln zł. Należy też tu przypomnieć modernizację urzędu gminy, która kosztowała 2 mln zł. To również kolejne inwestycje wzmacniające nasz potencjał turystyczny. Bardzo dobże przyjęta przez mieszkańców i turystów, budowa mola we Wielu za 2 mln zł, także budowa drogi do ośrodka wczasowego OW Largo oraz ul. Wrzosowej w Karsinie za kwotę 2,9 mln zł Wspomnieć należy również, że jeszcze w tym roku zostanie zakończona inwestycja budowy remizy dla OSP Karsin za 3,6 mln zł. Środki na te wszystkie inwestycje gmina pozyskała m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W tym roku zrealizowana została także długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Osowa. Chodzi o przebudowę ul. Szkolnej i ul. Hallera,  na którą gmina otrzymała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkie zrealizowane w rok 2023 inwestycje wyniosą rekordową kwotę 19 mln zł, co stanowi 34% budżetu.

Komentarze