Miasto Kościerzyna Powiat kościerski Samorząd

Kościerzyna. Z ostatniej sesji Podatki wzrosną, ale w sposób wyważony

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kościerzynie, omawiana była sprawa wzrostu wysokości podatków od nieruchomości i środków transportowych. Stopień inflacji wymusza pewne zmiany w tym zakresie. Uchwalonym ostatecznie podwyżkom, daleko jednak do maksymalnych, dozwolonych stawek.

Radni gminy miejskiej przegłosowali podczas ostatniej sesji nieznaczne podwyżki podatków i opłat lokalnych w gminie. Zanim to się stało, propozycję zmian przedstawił skarbnik miasta  Kościerzyna Jarosław Laska. Rozpoczął swoje przemówienie od zaznaczenia, że wrzesień jest takim miesiącem, w którym samorządy pochylają się nad zmianą stawek na rok następny. Następnie podał kwoty podwyżek określone w projekcie.

– Zacznę od podatku od nieruchomości. Jest to znacząca pozycja dochodów własnych w budżecie, wynosząca od 20 do 25 proc. Na 2021 rok proponuje się podniesienie tych stawek o 4,5 procenta – powiedział skarbnik J. Laska. Zmiany dotyczyłyby generalnie wszystkich stawek. Z tym, że w największym zakresie rośnie stawka, jeżeli chodzi o opodatkowanie budowli stanowiących urządzenia wodociągowe i sanitarne – dodał skarbnik. J. Laska zaznaczył, że w tym roku obowiązuje 1 proc. od tych budowli a proponuje się 1,5 proc

80 – 84 proc. maksymalnych stawek

Pozostałe stawki urosłyby od 3 groszy do 1 złotego. Prognozowane dodatkowe wpływy ze zwiększenia opodatkowania w tym zakresie szacowane są na 491 tys. zł. Przy czym stawki podatku od nieruchomości przeciętnie stanowią jakieś 80-84 procent stawek maksymalnych, dopuszczonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku. W dalszej części skarbnik miasta przedstawił propozycje zmian w podatkach od środków transportowych.

– Jeśli chodzi o dochody własne jest to 5 procent dochodów, jeżeli chodzi o budżet jest to w granicach 1 – 1,3 procenta dochodów. Też jest propozycja podniesienia tych stawek o 4,5 procenta. Przy czym jeżeli chodzi o masę podatkową, która ewentualnie wpłynie do budżetu miasta przy zastosowaniu tej stawki to jest około 72-73 tys. złotych – podsumował skarbnik. J. Laska sprecyzował jeszcze, że w przypadku pojedynczych pojazdów, średni wzrost podatku wyniósłby od 25 do 138 zł rocznie. Przy czym proponowane stawki stanowią przeciętnie około 81 procent stawek maksymalnych, dopuszczonych również obwieszczeniem Ministra Finansów.

Dociekliwy radny

Podczas omawiania propozycji podatków od środków transportowych, szczególną aktywnością wykazywał się radny Aleksander Mach, który kilkakrotnie dopytywał burmistrza, czy rzeczywiście spotykał się i konsultował propozycję podwyżek z przedsiębiorcami branży transportowej. Dopiero kolejna odpowiedź burmistrza Michała Majewskiego, który zapewniał, że przedsiębiorcy z tej branży, którzy dysponują ponad połową taboru objętego podatkami, akceptują te podwyżki, zaspokoiła dociekliwość radnego A. Macha. Ostatecznie radni zaakceptowali obie podwyżki. W przypadku głosowania dotyczącego nieruchomości, 12. radnych było za podwyżką, 7. przeciw. Natomiast w przypadku środków transportu, 13. głosowało za, przeciw było 5., jeden radny wstrzymał się od głosu.

BM

Michał Majewski – burmistrz Kościerzyny:

Podatki od nieruchomości i środków transportu mniej więcej są podobne. Na dzień dzisiejszy ostatnie prognozy, jeśli chodzi o stopień inflacji kształtują się na poziomie 3,5 – 4 procent. Takiej wielkości sięgają też  przegłosowane podwyżki. Po negocjacjach z przedsiębiorcami jeszcze w zeszłym roku sugerowałem podwyżki o stopień inflacji, po to by utrzymać stały poziom dochodów miasta. Spotkałem się ze zrozumieniem. Co do konkretnych kwot, to przeliczając na stawki, można to zobrazować tak: Jeśli mamy budynek na działce około 800 m2, o powierzchni 120-150 m2, jest to kwota między 30 a 40 złotych rocznie. Jeśli chodzi o środki transportowe najbardziej obrazowo możemy to przyjąć na ciągniku siodłowym z naczepą. Jest to 150-170 złotych na rok, za jeden taki zestaw.

Komentarze