Gmina Karsin Inwestycje Samorząd

Osowo. Ul. Szkolna i Hallera uroczyście otwarte. 1,5 mln zł ze środków unijnych na gminne inwestycje

W ubiegłą niedzielę świętowali również mieszkańcy Osowa. W obecności zaproszonych gości odbyło się tu uroczyste otwarcie i poświęcenie dwóch głównych, zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych miejscowości.

Przebudowa ul. Szkolnej i Hallera została zrealizowana dzięki pomocy środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja kosztowała 1,36 mln zł, ale gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 63,63 proc. Dzięki inwestycji obie inwestycje otrzymały na długości 700 m.b. nowy dywanik asfaltowy o szerokości 5 metrów. Wykonano także chodniki, utwardzenia poboczy oraz kanał technologiczny pod przyszłe instalacje teletechniczne. Ponadto wykonano elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego takie jak przejścia dla pieszych, próg zwalniający oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą robót była firma Henryka Czarnowskiego z Kalisza.

Gościem honorowym senator RP

Na to ważne dla mieszkańców i władz gminy wydarzenie zostały zaproszone osoby, które są przyjaciółmi gminy. To m.in. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna Michał Jaworski oraz Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie nadkom. Adam Bork. Gościem specjalnym był znany mieszkańcom i poważany przez nich senator Stanisław Lamczyk.

Uroczysty charakter wydarzeniu nadawała obecność miejscowej, znanej w środowisku orkiestry dętej. Poświęcenia nowych dróg dokonał proboszcz parafii w Osowie Michał Stępnik. Do symbolicznego przecięcia wstęgi stanęli: senator S. Lamczyk, wójt gminy Karsin Roman Brunke, miejscowa radna Sabina Kulas, radny powiatowy Józef Modrzejewski oraz nadleśniczy M. Jaworski i ks. proboszcz M. Stępnik.

Tę część uroczystości zakończyło wystąpienie włodarza gminy, który podziękował wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

Gmina czerpie ze środków unijnych

Przedstawiając ją wójt R. Brunke wspomniał również o innych zadaniach, które gmina realizuje z udziałem środków z PROW. Realizowana jest budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych przy gminnych obiektach tj. oczyszczalni ścieków w Cisewiu, hydroforniach w Dąbrowie i Kliczkowach oraz przy przepompowni wody w Karsinie. Wartość tych zadań to prawie 660 tys. zł. Są one częścią większego projektu, w którym gmina Karsin bierze udział jako partner. Wykonanie tych inwestycji ma przynieść obniżkę kosztów funkcjonowania tych obiektów, co jest ważne dla budżetu gminy. W ostatnim roku ceny energii elektrycznej mocno wzrosły, a jest to główny koszt pozyskiwania wody – jej cena wzrosła minimalnie, gdyż jest ustalana na zewnątrz przez Wody Polskie. Rozbieżność tych dwóch parametrów powoduje, że koszta funkcjonowania hydroforni, czy przepompowni są dla gminy coraz wyższe. Do tematu będziemy powracać.  

Nad/opr.red

Komentarze