Gmina Somonino Samorząd Wokół nas Wywiady

„Staram się tworzyć naszym mieszkańcom godne warunki do życia”

Z Marianem Kowalewskim, wójtem gminy Somonino rozmawia Dariusz Tryzna, redaktor naczelny.

Panie Wójcie, postanowił Pan startować na drugą kadencję. Co leży u podstaw tej decyzji?

W 2024 roku mamy rekordowy budżet Gminy Somonino, co jest wynikiem bardzo dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie w latach ubiegłych. Chciałbym się cieszyć efektami tych przedsięwzięć, o których realizację z pełnym zaangażowaniem starałem się razem z pracownikami Urzędu Gminy Somonino.

Parę lat temu wprowadzono zasadę dwukadencyjności wójtów, która oznacza to, że osoby wybrane w wyborach samorządowych w 2018 roku będą mogły pozostać – na tych samych stanowiskach i w tych samych gminach, jeżeli taka będzie wola mieszkańców, przez dwie kadencje. Pragnę skorzystać z tej możliwości i móc dokończyć działania, które zacząłem, a jest ich bardzo dużo. Budżet na rok 2024 przekroczył 100 mln, w tym same inwestycje – ponad 50 zadań i projektów to 36 mln zł.

Pierwsza kadencja była pełna nieoczekiwanych wyzwań z którymi nigdy żaden włodarz nie musiał się mierzyć, jak na przykład pandemia Covid-19 i wynikające z niej ograniczenia czy wojna na Ukrainie. Pomimo tego uważam, że udało nam się wspólnie wiele zdziałać.  

Słysząc to można powiedzieć, że ma Pan misję wobec mieszkańców gminy.

Staram się tworzyć naszym mieszkańcom godne warunki do życia. Wykorzystuję atuty związane z położeniem i walorami krajobrazowymi naszej gminy. Dlatego tak bardzo dbam o budowę ścieżek rowerowych. Największy odcinek trasy rowerowej w minionych latach powstał w Ostrzycach w kierunku Kolana. Warto jednak podkreślić jak zmieniło się Wyczechowo po wybudowaniu tam dróg i ścieżek rowerowych prowadzących do Kamiennych Kręgów. Udało się nam przekierować ruch turystyczny także w tym kierunku, który do tej pory był nieodkryty pod względem jego walorów przyrodniczych czy kulturowych. Wielu mieszkańców dzięki temu po raz pierwszy odwiedziło Kamienne Wesele. Gdy przejeżdżam przez Wyczechowo, cieszy mnie widok ludzi korzystających z powstałej infrastruktury.  

Udało mi się także rozwinąć dobre relacje na linii urząd – mieszkańcy. Jestem otwarty, wsłuchuję się w potrzeby mieszkańców. Dobrze współpracuje mi się ze wszystkimi podmiotami i instytucjami.

Panie Wójcie, patrząc na zakres inwestycji zatwierdzonych przez samorząd w budżecie można powiedzieć, że będzie co robić w tym roku.

W związku z tym, że otrzymaliśmy bardzo dużo dofinansowań na przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych czeka nas bardzo pracowity rok. Realizujemy aż osiem działań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na które otrzymaliśmy ponad 2 mln dofinansowania. Aktualnie trwają procedury przetargowe, celem wyboru wykonawców. W starej szkole w Piotrowie nieużytkowane dotąd poddasze będzie wykorzystane na cele zielonej szkoły i edukacji przyrodniczej dla naszych dzieci i młodzieży. Budynek gospodarczy w Piotrowie będzie służył na cele różnych wydarzeń naszego najmłodszego Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowianie”. W starej szkole w Starkowej Hucie znajduje się świetlica, a w Rybakach Środowiskowy Dom Samopomocy. Musimy dbać o efektywność energetyczną oraz estetykę tych obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wspieramy także inne podmioty, które opiekują się zabytkami w naszej gminie. Planowany jest remont cmentarza ewangelickiego w Hopowie, który znajduje się w centrum wsi oraz renowację wnętrza kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie czy konserwację feretronów z XVIII w. w kościele w Goręczynie. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o inwestycjach drogowych, na które w tym roku zaplanowaliśmy ponad 13 mln bo dróg gminnych mamy ponad 123 km. Kwota ta obejmuje zarówno planowane inwestycje jak i koszty przygotowania dokumentacji projektowej na realizacje inwestycji w kolejnych latach. Projekty dróg są w realizacji, więc mamy co robić.

Rozumiem, że wśród nich Pana oczkiem w głowie będzie przedszkole w Goręczynie?

Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu jest największą inwestycją w naszej gminie od czasów budowy oczyszczalni w Sławkach. W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Gmina Somonino otrzymała na ten cel aż 13 mln zł dofinansowania. Cała inwestycja pochłonie ponad 15 mln zł. Przedszkole powstanie przy ul. Topolowej w Goręczynie i będzie w nim miejsce dla 200 dzieci. Gmina Somonino posiada jedno gminne przedszkole o bardzo małej powierzchni w starym budynku. Poza tym wciąż duży procent dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy nie uczestniczy w żadnej formie wsparcia. Musimy dbać o rozwój także naszych najmłodszych mieszkańców.

Oczywiście ta inwestycja wiąże się z kolejnymi działaniami, które należało podjąć. W rozstrzygnięciu 6. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, gmina otrzymała 2,5 mln zł dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Topolowej w Goręczynie”. W zakres inwestycji wchodzą:  prawie 600 m nawierzchni asfaltowej, chodniki, przejścia, oświetlenie i parking przy cmentarzu. Poprawi się infrastruktura drogowa w centrum Goręczyna, która będzie jednocześnie wykorzystywana przez dzieci i rodziców, korzystających z nowego przedszkola. Trwa już postępowanie przetargowe na tę inwestycję.

Wszyscy samorządowcy czekają na środki z KPO. Czy gmina jest przygotowana na ich ogłoszenie?

W ostatnim czasie analizowaliśmy nasze potrzeby w zakresie konieczności budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich znajdujących się poza aglomeracjami. Podjęliśmy decyzję, że będziemy przygotowywać dokumentację techniczną by zmodernizować sieć wodociągową i wybudować kanalizację w miejscowościach, które  jeszcze jej nie mają. Kolejna kadencja powinna skupić się w dużej większości na pozyskiwanie środków na budowę dróg, chodników i ciągów pieszo rowerowych w całej gminie.

Inwestycje, które gmina realizuje służą mieszkańcom, ale oprócz nich ważne są też bezpośrednie działania ich dotyczące. Czym może się Pan pochwalić? Mam tu na myśli mijającą kadencję i co w planach?

Bardzo dużo zdziałaliśmy w zakresie infrastruktury społecznej. Nasi mieszkańcy chcą być aktywni i się integrować, więc bardzo ważne jest, żeby stwarzać im miejsca, w których mogą to robić. Wybudowaliśmy dwie świetlice w Rątach oraz w Wyczechowie. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Egiertowie powstała sala, z której bardzo chętnie korzystają na przykład seniorzy. Na prośbę mieszkańców w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę świetlicy w Rybakach i Ramlejach. W tym roku ma rozpocząć się także budowa miejsca rekreacji w Ostrzycach, Połęczynie i Hopowie. Ma zostać zagospodarowany teren w centrum Goręczyna przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na pewno cieszę się z sali widowiskowej w Szkole Podstawowej w Somoninie, która już służy wszystkim mieszkańcom. Po wielu latach udało się wykończyć ten budynek, by w pełni wykorzystać jego możliwości przestrzenne. Sala to nowoczesne pomieszczenie ze sceną, które pomieści 200 osób. Kolejnym krokiem jest budowa windy do tej sali, aby ułatwić z niej korzystanie osobom niepełnosprawnym czy seniorom. Realizacja inwestycji rozpocznie się już w tym miesiącu. Liczę na to, że dzięki tej sali będziemy mogli stworzyć mieszkańcom bardzo ciekawą ofertę kulturalną, podobnie jak to się dzieje aktualnie w Kartuzach. W 2023 roku miała miejsce również rozbudowa budynku strażnicy OSP w Somoninie o pomieszczenie garażu z częścią sanitarną.

Bardzo ważna dla wszystkich jest także infrastruktura drogowa. Wśród największych zrealizowanych zadań to z pewnością budowa ulicy Kasztelańskiej, przebudowa wiaduktu w Somoninie, budowa dróg w Wyczechowie w kierunku Trątkownicy, liczne drogi transportu rolnego oraz przebudowa ulicy Stromej w Sławkach, którą będziemy w tym roku kończyć. Podpisaliśmy już także umowę z Wykonawcą na przebudowę drogi w Ramlejach w kierunku Smętowa. Ważnym elementem infrastruktury była również budowa ronda w Kiełpinie, którą wsparliśmy przekazując 270 tys. na ten cel.

Prawda jest taka, że tyle jest tych działań, że nie sposób wymienić wszystkiego, a cały czas składamy kolejne wnioski o dofinansowanie i czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. Dla przykładu, w lutym otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu na wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa naszego samorządu w kwocie 809 993,02 zł. Zatem nasz budżet będzie jeszcze większy!

Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam do obserwowania strony internetowej www.somonino.pl lub profilu gminy na Facebooku, gdzie cały czas informujemy o wszystkim na bieżąco.        

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze