Powiat kościerski Wokół nas

Kościerzyna. Wybory władz Powiatowego Koła PZERI. Niewielkie zmiany władz na nową kadencję

W dniu 31 sierpnia w „Ekonomiku” obradowały władze Powiatowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podsumowano mijającą kadencję, dyskutowano o istotnych dla środowiska sprawach i wybrano skład władz na kolejną kadencję. Gościem na wyborach była starosta kościerski Alicja Żurawska.

W obradach uczestniczyli członkowie 10. osobowego zarządu i komisji rewizyjnej liczącej 5 osób. Za stołem prezydialnym usiedli specjalni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich PZERI. Zgodnie ze statutem ustępujący przewodniczący zarządu Zbigniew Stencel złożył sprawozdanie z działalności zarządu w minionej kadencji. Podobnie jak sekretarz zarządu i jego skarbnik. Krótkie sprawozdanie przedstawiła szefowa komisji rewizyjnej. Obecni jednogłośnie zatwierdzili działalność władz powiatowego koła.

Głos środowiska i głos starosty

Przed wyborem na kolejną kadencję miała miejsce dyskusja o sprawach nurtujących środowisko. Mocnym głosem było wystąpienie Elżbiety Brzezińskiej, członka zarządu. Wśród propozycji, które przedłożyła najbardziej entuzjastycznie została przyjęta ta dotycząca zwiększenia liczby spotkań integracyjnych seniorów. Do środowiska zwróciła się również starosta kościerski Alicja Żurawska.

– Chciałabym serdecznie podziękować za aktywizację osób dojrzałych, za działania na rzecz aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia i za to, że bardzo często wspieracie nasze działania swoimi opiniami i działaniami w życiu codziennym i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała starosta A. Żurawska. Starosta dodała, że inwestycje powiatu kościerskiego dostosowane są również do społeczeństwa starzejącego się.

Przeprowadzone wybory nowych władz Koła przyniosły niewielkie korekty. Prezesem pozostał Zbigniew Stencel a delegatami na zjazd okręgu w Gdańsku zostali: Zdzisław Jan Brzeziński, Zbigniew Stencel i Kazimierz Szuta.

BM+DT

Starosta kościerski Alicja Żurawska:

Chciałabym się pochwalić, że od kilku lat intensywnie inwestujemy w bezpieczeństwo drogowe. Wszyscy państwo korzystają sprawnie ze środków lokomocji publicznej i prywatnej, dlatego od kilku lat podejmujemy decyzje, że wszystkie inwestycje drogowe obowiązkowo w ramach projektu będą miały i mają tzw. oznaczenia poziome. Mogę zapewnić, że dzięki skuteczności urzędników i naszych dyrektorów, coraz więcej środków pozyskujemy w ramach PFRON i w ramach Komisji ds. Orzekania Niepełnosprawności, która w dużej mierze skierowana jest pod potrzeby nie tylko niepełnosprawnych, ale osób starzejących się, bo jedno drugiego nie wyklucza. Coraz bardziej w przestrzeni publicznej mówimy o tzw. zdrowej żywności. Profilaktyka i produkty nie zawsze są produktami kierowanymi pod wymogi lub zdrowie. Dlatego najbliższe lata będą poświęcone produktom przygotowanym pod osoby senioralne.

Nowy Zarząd

1) Zbigniew Stencel – przewodniczący

2) Elżbieta Brzezińska – zastępca przewodniczącego

3) Brunon Raulin – zastępca przewodniczącego

4) Maria Kwas – sekretarz

5) Danuta Wiśniewska – skarbnik

6) Irena Czapiewska – członek

7) Ryszard Kuchta – członek

8) Ewa Nowak – członek

9) Elżbieta Sabisz – członek

10) Krystyna Torunczak – członek

Nowa Komisja Rewizyjna

1) Ewa Mastalerz – przewodnicząca

2) Krystyna Białk zastępca przewodniczącej

3) Henryk Białk – członek

4) Irena Białk – członek

5) Zbigniew Kujawski

Komentarze