Gmina Dziemiany Gmina Karsin Gmina Kościerzyna OSP Wokół nas

Karsin. Projekt miejscowej OSP. Wyszkoleni strażacy to bezpieczni mieszkańcy

OSP w Karsinie zrealizowała zadanie publiczne pn. „Wyszkoleni strażacy to bezpieczni mieszkańcy”. Projekt miał zasięg powiatowy. Działania skierowane były do grupy 20 strażaków – ratowników, przedstawicieli jednostek OSP działających na terenie gmin Karsin, Dziemiany i Kościerzyna.

W szkoleniu udział wzięli strażacy z następujących jednostek powiatu kościerskiego: OSP Karsin, OSP Osowo, OSP Wdzydze Tucholskie, OSP Wiele, OSP Raduń, OSP Dziemiany, OSP Wielki Klincz i OSP Skorzewo. Szkolenie przeprowadzili członkowie grupy instruktorów FireTrap.pl – to obecnie jedna z najlepszych firm szkoleniowych dla strażaków w Polsce.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej, w sumie w ciągu dwóch dni zrealizowano 12 godzin szkoleniowych. W części teoretycznej instruktorzy omówili ekwipunek osobisty strażaka i akronim SPOŁEM oraz kwestie bezpieczeństwa związane z gaszeniem pożarów wewnętrznych. Prowadzący zwracali szczególną uwagę na BHP pracy strażaka, przygotowanie i zakładanie środków ochrony indywidualnej, w tym używanie odzieży podbarierowej, i sprzętu osobistego do pracy w „trudnej strefie”. Instruktorzy dokonali analizy wypadków, które zdarzyły się strażakom podczas działań. Omówiono też kwestie sytuacji awaryjnych, które mogą się zdarzyć podczas akcji np. awaria aparatu powietrznego, zaplątanie itp.

Część praktyczna

W części warsztatowej ćwiczono konfigurowanie swojego wyposażenia, przygotowanie do wejścia do strefy zagrożenia, poprawne zakładanie środków ochrony osobistej oraz posługiwanie się akronimem SPOŁEM. Strażacy na przygotowanym torze przeszkód uczyli się zarządzania powietrzem. Warto dodać, że tematyka zarządzania powietrzem stanowi novum w straży pożarnej w naszym kraju. Zagadnienia te obejmują sztukę obserwacji urządzeń kontrolnych sprzętu ochrony dróg oddechowych, obliczaniem momentu w którym należy rozpocząć wycofanie ze strefy zagrożenia), kontrolę dowódcy nad strażakami oraz ich ewidencję w strefie zagrożenia, by w porę rozpoczęli wycofywanie. Powyższe szkolenie miało na celu przygotować grupę zadaniową do pożarów w budynkach i działania w „trudnej strefie”.

Koszt realizacji zadania wyniósł 5,8 tys. zł. Projekt został dofinansowany w kwocie 4,5 tys. zł ze środków powiatu kościerskiego. Pozostała część została pokryta ze środków własnych OSP w Karsinie.

Nad/opr.red

Komentarze