Gmina Kartuzy Samorząd

Kartuzy. Spór burmistrza z radnymi PiS a obwodnica Kartuz. „Sprzeciwiam się cynicznemu przypisywaniu sobie przez tę grupę radnych sukcesów Urzędu”.

Wokół  budowy II etapu obwodnicy Kartuz narosło już sporo emocji. Utworzyły się dwa obozy, które starają się sobie tylko przypisać zasługi w zabiegach o jej budowę. Burmistrzowi Kartuz z jednej strony i radnym PiS z drugiej, z pewnością zależy na szybkim finale tej budowy, dlatego zamiast sporu, lepsze byłoby połączenie sił.

Pod koniec kwietnia radni Rady Miejskiej w Kartuzach zrzeszeni w klubie PiS, wystosowali w „imieniu mieszkańców” i publicznie udostępnili pismo adresowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o uwzględnienie „budowy obwodnicy Kartuz od Grzybna do Łapalic w ogłoszonym właśnie przez Ministerstwo Infrastruktury naborze wniosków o wsparcie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich”. W dalszej części pisma radni przybliżają jednostce podlegającej zarządowi województwa pomorskiego m.in. specyfikę położenia Kartuz, możliwe rozwiązania „odkorkowujące” Kartuzy oraz następstwa braku realizacji tej inwestycji. W ostatnim zdaniu pisma „zapewniają o pełnym wsparciu i poczynieniu wszelkich starań, aby obwodnica znalazła się na liście zadań objętych dofinansowaniem”.

Ofensywa burmistrza

Na początku maja burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński wydał oświadczenie, w którym poinformował, iż dzięki jego „szybkim działaniom” oraz staraniom pracowników urzędu znaleziono „możliwe źródło finansowania tej inwestycji”, co jest bez wątpienia dobrą wiadomością dla mieszkańców Kartuz.  Burmistrz dodał, że „dzięki działaniom Urzędu, w tym jego skromnej osoby oraz wielu pracowników magistratu, jesteśmy coraz bliżej realizacji inwestycji budowy II etapu obwodnicy Kartuz”.

Przyczynkiem do tej triumfującej zapowiedzi jest  fakt, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do przygotowania wniosku o dofinansowanie z programu rządowego, po tym jak burmistrz wystosował pismo w tej sprawie. Burmistrz dodał, że z prośbą o ujęcie budowy II etapu obwodnicy Kartuz we wniosku o fundusze krajowe wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego już w październiku ubiegłego roku, gdy tylko pojawiły się informacje, że fundusz dróg samorządowych ma zostać rozszerzony o drogi wojewódzkie.

„Cyniczne przypisywanie sobie sukcesów Urzędu Miejskiego”

W wydanym oświadczeniu burmistrz M. Gołuński przy okazji odniósł się do informacji medialnych wprowadzających według niego w błąd mieszkańców, jakoby to kartuscy radni z klubu PiS „walczyli o obwodnicę Kartuz”.

– Stanowczo sprzeciwiam się cynicznemu przypisywaniu sobie przez tę grupę osób sukcesów Urzędu. Nie walka z kimkolwiek, a działanie w zgodzie i dobrych stosunkach zarówno z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, jak i Wojewodą Pomorskim oraz członkami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – to klucz do sukcesu w sprawie budowy II etapu obwodnicy – oświadczył burmistrz M. Gołuński. Do tematu będziemy powracać.

BM

OD   REDAKCJI

Słowa burmistrza o unikaniu niepotrzebnej walki i działaniu w zgodzie – to z pewnością szlachetna inicjatywa. Świadoma zgoda wiąże się z wieloma korzyściami i pozwala łatwiej przezwyciężać wszelkie przeszkody, a zwłaszcza budować i rozwijać gminę Kartuzy.

Jednak wydaje się, że do takiej zgody nieprędko w tej gminie dojdzie. Jeden z filarów opozycji w radzie Andrzej Pryczkowski oficjalnie w mediach internetowych pyta: W co gra burmistrz? I czy bardziej zabiega on o swoje poglądy polityczne i swoją karierę, czy o gminę i jej mieszkańców?

Podobne pytanie można również postawić niektórym radnym opozycji. Czy rzeczywiście wypowiadają się w imieniu wszystkich mieszkańców gminy? Czy nie próbują zawłaszczyć sobie monopolu na zarządzanie miastem? Czy rzeczywiście tak trudno im współpracować z burmistrzem miasta?

 A wystarczyłoby, aby każda ze stron zrobiła mały kroczek w tył, spuściła trochę z tonu, wyciągnęła rękę na zgodę i dostrzegła w tym wszystkim dobro mieszkańców, miasta i gminy. By potem dużymi krokami, a nawet susami maszerować do przodu.

Po lewej Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński prezentuje mapę przebiegu II etapu obwodnicy. Po prawej Tyberiusz Kriger Przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miejskiej w Kartuzach.
 

Komentarze