Samorząd

Region. Sesja absolutoryjna. Zarząd Województwa Pomorskiego skwitowano pozytywnie

Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium odbyło się 26 czerwca sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Za udzieleniem absolutorium było 21 radnych, przeciw było 4. Nie głosowało 5 radnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa przedstawił radnym marszałek Mieczysław Struk. Trzeba pamiętać, że na budżet wpływa nie tylko specyfika regionu, ale również, i to w znacznym stopniu sytuacja makroekonomiczna.

– Realizowany w tak trudnych, zmiennych i wymagających warunkach budżet województwa pomorskiego zamknął się deficytem w wysokości 52 mln zł. Co ważne, było to około 2 razy mniejsza wartość niż pierwotnie zostało zapisane w uchwale budżetowej. Wypracowaliśmy wysoką nadwyżkę operacyjną, a wskaźniki zadłużenia i obsługi długu utrzymały się na bezpiecznym poziomie – podsumował budżet marszałek województwa.

Łączne dochody budżetu województwa pomorskiego w 2022 r. wyniosły 1,3 mld zł. To 94 proc. kwoty, która została zaplanowana w budżecie. W tej kwocie 820 mln zł stanowiły dochody własne. To między innymi udział w podatkach PIT i CIT czy dochody ze sprzedaży mienia i majątku województwa. Dochód z podatków CIT, a więc tych płaconych przez pomorskie firmy wyniósł 621 mln zł. W 2022 r. z budżetu wydanych zostało 1,35 mln zł. Wydatki majątkowe wyniosły 417 mln zł.

Burzliwa i długa dyskusja

Prawie dwie godziny trwała debata nad raportem. Była niezwykle burzliwa. Szef radnych klubu PiS Jerzy Barzowski zaznaczył, że warto, aby w przyszłych raportach zestawić wszystkie działania rządu i samorządu.

– Wtedy być może zagłosowalibyśmy za wotum zaufania. Niestety w tym roku tak nie możemy. Będziemy głosować przeciwko wotum zaufania – zapowiedział J. Barzowski.

Z kolei Piotr Zwara z klubu radnych Dla Pomorza zaznaczył, że raport dotyczy kolejnego trudnego roku. Pomimo to, Pomorze wciąż jest liderem całego obszaru Południowego Bałtyku. Natomiast Kazimierz Klawiter z klubu radnych PiS podkreślił, że pomorski sukces to sukces rządu polskiego. Jednak dodał, że to też zasługa samorządu województwa pomorskiego i wszystkich samorządów na Pomorzu. Jerzy Kozdroń z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że z raportu jasno wynika, że zamożność mieszkańców wzrasta.

– A marszałek M. Struk nie przypisuje sobie żadnych zasług, bo to wspólny sukces pracowitych i gospodarnych mieszkańców – podkreślał Kozdroń.

Za raportem i udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Pomorskiego głosowało 21 radnych. Przeciwnych było 7 radnych.

UM/opr.red

Fot. UMWP

Komentarze