Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

Kartuzy. Wizyta wicepremiera Jarosława Gowina

„Kaszuby są wspaniałą ilustracją procesu zmian gospodarczych”

W środę 19 czerwca odbyło się wyjątkowe spotkanie w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Jego najważniejszym gościem był wicepremier Jarosław Gowin. Obecni na sali poruszyli tematy OMT, obwodnicy Kartuz, budowy kartuskiego hospicjum, a także realizacji programu Czyste Powietrze.

Podczas konferencji obecni byli w roli gospodarzy starosta Bogdan Łapa z wicestarostą Piotrem Fikusem oraz inicjatorka wydarzenia radna SWP Magdalena Sroka. Na sali pojawili się także burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski. Na sali licznie zgromadzili się również przedstawiciele Rady Miejskiej w Kartuzach z przewodniczącym Mariuszem Trederem na czele.

„…niech pan zażywa piękna Kaszub”

Spotkanie rozpoczął od powitania Jarosława Gowina starosta kartuski Bogdan Łapa.

– Jest pan po raz pierwszy w stolicy Kaszub. Powiat kartuski jest drugim co do wielkości na Pomorzu. I ma też duży problem, a jest nim brak obwodnicy metropolitalnej – mówił B. Łapa.

Starosta przygotował również prezent powitalny dla wicepremiera: książkę o Kaszubach, wydanie w wersji kaszubskiej „Pana Tadeusza”, a także róg tabaki.

– Niech pan zażywa tabaki, a także piękna Kaszub i naszych Kartuz – wręczając róg tabaki zwrócił się do wicepremiera starosta.

Pracowici – wierni – patrioci

Ze względu na fakt, że to pierwsza wizyta J. Gowina w Kartuzach gospodarze postanowili nieco przybliżyć mu historię Kartuz i okolic. Zadania tego podjął się Kazimierz Socha – Borzestowski. Po tym głos zabrał Jarosław Gowin, odnosząc się do wypowiedzi poprzednika i popisując się szeroką wiedzą na temat historii Kaszub i Pomorza.

– Chcę wam podziękować za to jacy jesteście. Kaszubi słyną w całej Polsce z unikatowego połączenia niezwykle cennych cech – pracowitości, przedsiębiorczości, patriotyzmu wobec Polski i Kaszub, przywiązania do wiary, tradycyjnych wartości, takich jak rodzina. Myślę, że jest to najpiękniejsze połączenie cech – podkreślał wicepremier Jarosław Gowin.

Najlepsza reforma to ta samorządowa 

Wicepremier nawiązał do myśli przewodniej spotkania, a więc do 30-lecia samorządności w Polsce. Zaznaczył, że czas ten jest wielkim okresem przemian gospodarczych. Za przykład podał skumulowany wzrost ostatnich czterech lat.

– To, co dzieje się tu na Kaszubach, jest wspaniałą ilustracją tego procesu gospodarczego. Wielokrotnie miałem możliwość usłyszeć o wielkich, spektakularnych sukcesach gospodarczych. Dziś usłyszałem o gminie Sierakowice jako niezwykłej gminie w skali całego kraju, która niezwykle się rozwinęła, dołączając do zamożniejszych gmin w całej Polsce. Te wszystkie sukcesy są przede wszystkim sukcesami milionów Polaków, ciężko pracujących, przywiązanych do swoich rodzin i ojczyzny – kontynuował.

Szukając wsparcia dla inwestycji

Po tych słowach głos został oddany publiczności. Pierwszym, istotnym dla naszego regionu tematem była budowa kartuskiego hospicjum.


– Byłem w ministerstwie szukać pieniędzy, nie udało mi się. Może pan premier w ramach efektów wizyty w Kartuzach, pozostawił prezent w postaci środków na budowę hospicjum bylibyśmy wdzięczni. Jako powiat radzimy sobie z naszymi zadaniami. Hospicjum jest dużym dziełem wartym 24 mln zł. Gdyby tak milion złotych ministerstwo przekazało na ten cel, pamiętalibyśmy o tym – zwrócił się do wicepremiera Andrzej Bystroń, radny powiatu kartuskiego.

Niestety, jak odpowiedział J. Gowin nie może pomóc w tej sprawie, bo nie należy to do jego resortu. Z uśmiechem odparł, że w tej sprawie pomóc może radna SWP Magdalena Sroka i że zna innych ministrów, więc może oni pomogą szukać środków na ten cel.

Dwie obwodnice

Mariusz Treder, przewodniczący Rady Gminy Kartuzy poruszył temat budowy obwodnicy metropolitalnej, a także drugiego etapu obwodnicy Kartuz.

– Zwrócił pan uwagę na rozwój naszej przedsiębiorczości. A w tej chwili hamulcem dla dalszego rozwoju gospodarczego Kaszub jest brak obwodnicy metropolitalnej. Jest to kluczowa sprawa dla całego powiatu kartuskiego i jako samorządowcy dokładamy wszelkich starań by została ona pomyślnie rozwiązana. Podobnie jest z resztą z obwodnicą Kartuz. Przez nasze miasto przejeżdża wiele osób w kierunku Trójmiasta, przez to Kartuzy są bardzo zakorkowane. Proszę o to, by wykorzystał pan swoje kontakty do pomocy – apelował M. Treder.

„Silne państwo to silne samorządy”

Ważne kwestie poruszył burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski. Zapytał o zmiany w systemie podatkowym – zerowe PIT-y dla młodych, a przez to zmniejszone wpływy do budżetów gmin z podatku dochodowego.

– Zgadzam się, że wprowadzenie tych udogodnień dla młodych może spowodować stratę dla samorządów. Jednak trzeba spojrzeć również na to, że zyski płyną z drugiej strony, a Mianowice z 500+. Dzięki temu programowi budżety samorządów bardzo się podniosły. Jest to powszechna opinia wśród samorządowców. Mam jednak świadomość, że w tym zakresie jest pewien dylemat, ale chcę podkreślić, że silne samorządy to silne państwo. Działania rządu nie są kierowane przeciw samorządom, a dla mieszkańców odpowiedział J. Gowin.

Czyste powietrze

Burmistrz Wojciech Kankowski podjął także sprawę programu „Czyste Powietrze”.

– Szczególnie państwa strona wielokrotnie wypowiadała się, że ten program trzeba przyspieszyć. Mam wrażenie, że przeniesienie tego zarządzania środkami w tym zakresie do wojewódzkich funduszy, raczej nie przyspieszyło jego realizacji – skomentował burmistrz.

Podkreślił, że samorząd żukowski chce realizować to zadanie wspólnie z mieszkańcami i jest na to gotowy. Świadczy o tym fakt uruchomienia gminnego programu, z którego mieszkańcy mogą pozyskiwać środki na wymianę instalacji grzewczych itp.

– Zgadzam się z panem. „Czyste powietrze” to bardzo dobrze przemyślany program, ale rzeczywiście nie działa. Są pieniądze, ale niesprawność administracji publicznej powoduje, że te pieniądze nie mogą być wykorzystywane przez mieszkańców – odpowiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Zobowiązania

Efektem konferencji są dwie deklaracje ze strony radnej Magdaleny Sroki – pierwsze to organizacja spotkania z Jadwigą Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii i drugie z wójtem gminy Przywidz, gdzie budynki, nie tylko publiczne wyposażone są w fotowoltaikę.

S.SZ

Komentarze