Wokół nas

Żukowo.Gala z okazji 30-lecia praw miejskich

„O sile Żukowa stanowi nie tylko dobry samorząd, ale też aktywni mieszkańcy

30 lat temu Żukowo zapisało w swojej historii ważną datę, którą przez najbliższe dziesięciolecia, a może stulecia  wspominać i pamiętać będą potomni. Wtedy to wieś Żukowo uzyskała prawa miejskie, stając się miastem. Z tej okazji w odrestaurowanym zabytkowym Spichlerzu, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Na sesję zaproszeni zostali radni, którzy przez ostatnie trzy dekady zasiadali w Radzie Miejskiej. Mandat ten przez ten czas sprawowało łącznie 95. radnych, z których rekordzistą jest Adam Okrój, zasiadający w radach siedmiu kadencji. Na sesji pojawił się m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Ponadto przybył poseł Stanisław Lamczyk. Obecni byli także: wicemarszałek SWP Ryszard Świlski, przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Woźniak, starosta kartuski Bogdan Łap. Obecny był także honorowy obywatel Żukowa Stanisław Dunajski oraz proboszczowie żukowskich parafii. Przybyły ponadto osoby stojące na czele jednostek organizacyjnych gminy, lokalnych delegatur urzędów państwowych, służb, innych instytucji państwowych i urzędników gminnych z burmistrzem Wojciechem Kankowskim na czele. Przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke. Zabytkowy Spichlerz w którym odbyła się uroczysta sesja, nie jest miejscem przypadkowym, gdyż obiekt ten jest żywym przykładem zmian jakie zachodzą w gminie Żukowo na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Siła w samorządzie

W dalszej części uroczystej sesji głos zabrał burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, który na przestrzeni ostatnich 30 lat jest czwartym burmistrzem gminy. Przed nim funkcję tę sprawowali: Bogdan Łapa, Albin Bychowski i Jerzy Żurawicz. Na początku włodarz gminy oznajmił zebranym, że znajduje się pod ogromnym wrażeniem tego, że ciągle wszyscy burmistrzowie Żukowa mogą się w każdej chwili zebrać i tak jak podczas uroczystej sesji uczestniczyć w ważnych wydarzeniach gminy.

–  Miło mi, że są panowie z nami. To nie przypadek, że sprawowaliśmy czy sprawujemy tę funkcję. Wybrali nas mieszkańcy i z ich woli zmieniamy Żukowo na korzyść –  powiedział burmistrz W. Kankowski

Rys historii żukowskiego samorządu

Zanim burmistrz nawiązał do momentu nadania praw miejskich Żukowu, na ekranie ukazało się kilka fotografii z lat 60-tych i 70-tych, ukazujących poziom cywilizacyjny wsi i jej mieszkańców, wśród których przeważali rolnicy. Burmistrz podziękował osobom, które przyczyniły się do nadania praw miejskich Żukowu. Wymienił Jerzego Żurawicza, Zbigniewa Jareckiego i Alojzego Falka. Oklaski zebranych osób potwierdziły tylko słuszność starań sprzed ponad trzech dekad.

 Następnie przewodniczący Rady Miejskiej W. Szmidtke zapoznał zebranych z krótką kroniką Rady na przestrzeni ostatnich 30 lat. Pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej był Gerard Dawidowski, który przybył na uroczystość, zbierając zasłużone oklaski. W 1991 r., przewodniczącym został Paweł Sirocki, następnie w 1994 r. Jerzy Jaworski. Od 1998 r. funkcję tę pełnił Jerzy Żurawicz, natomiast w latach 2002 – 2010 przewodniczącym rady był Wojciech Kankowski. Kolejne 4 lata Rada Miejska obradowała pod przewodnictwem Adama Okroja. Od 2014 r. szefem gminnych rajców jest Witold Szmidtke.Następnie  odczytał nazwiska radnych rekordzistów pod względem liczby kadencji. Poza rekordzistą A. Okrojem, sześć kadencji radnym jest już Stanisław Groth, a po pięć – Stanisław Szur, W. Szmidtke i W. Kankowski. Następnie minutą ciszy uhonorowano dziewięciu innych radnych, którzy zmarli.

 Podziękowania i gratulacje

W trakcie sesji uhonorowano i podziękowano wszystkim radnym, którzy sprawowali mandat w gminie oraz wykonano pamiątkową fotografię. Korzystając z okazji burmistrz nawiązał do Karty Mieszkańca, stanowiącej pewnego rodzaju przepustkę do ulg i zniżek na różnego rodzaju usługi, wprowadzonej w roku ubiegłym. Podczas sesji wręczono kartę nr 1000 mieszkańcowi Rutek.W dalszej części sesji, głos zabierali zaproszeni goście. Poseł Stanisław Lamczyk podkreślił, że Żukowo jest przykładem wzorowego rozwoju, co widać chociażby po liczbach.

– To nie tylko „brama wjazdowa” na Kaszuby, ale też piękna tradycja. Żukowo jest skazane na rozwój, bo ma ku temu silne fundamenty. Mieszkańcy osiedlają się tutaj z chęcią, chociażby dlatego, że jest to też zaplecze Trójmiasta do życia i ciekawego funkcjonowania – powiedział poseł S. Lamczyk. Wicemarszałek R. Świlski zażartował z kolei, że Żukowo ma piękne przedmieścia w postaci… Gdańska. Życzył też wszystkim mieszkańcom spokojnego świętowania a władzom samorządowym dalszego dynamicznego rozwoju.

Jak to sie zaczęło?

Mieszkańcy gminy Żukowo juz w latach 80-tych XX wieku, podjęli szereg starań, aby wsi Żukowo nadać status miasta. Ponad 5 tys. mieszkańców, powstające coraz większe przedsiębiorstwa, dynamiczny jak na ówczesne warunki rozwój, skłoniły wielu pasjonatów do próby przekształcenia dużej wsi Żukowo w miasto. Do najbardziej aktywnych zwolenników nadania praw miejskich należeli: Jerzy Żurawicz, Antoni Grzędzicki i Zbigniew Jarecki. Ostatecznie po spełnieniu ogromu wymogów, wypełnieniu setek dokumentów, 17. listopada 1988 r., Rada Państwa podjęła uchwałę o nadaniu praw miejskich Żukowu. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1989 r. 17 lutego 1989 r. podczas uroczystej sesji w sali Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie, przewodniczący Miejsko-Gminnej Rady Narodowej Antoni Grzędzicki, odebrał z rąk wiceprzewodniczącego Rady Państwa Zenona Komendera, akt nadający Żukowu prawa miejskie. Tego samego dnia dokonano też wyboru herbu Żukowa, spośród nadesłanych prac, w ogłoszonym wcześniej konkursie. Wygrała praca artysty-plastyka Jerzego Zagórskiego z Lubiany. Pierwszym włodarzem został naczelnik miasta i gminy Żukowo został Alojzy Falk, a jego zastępcą Bogdan Łapa.

Czterech burmistrzów i skala inwestycji

Pierwszym burmistrzem gminy Żukowo po uzyskaniu praw miejskich został Bogdan Łapa, który od początku powstania nowego samorządu, piastował tę funkcję do roku 2002. W latach 2002 – 2010, kiedy wybory były już bezpośrednie, burmistrzem został Albin Bychowski. W latach 2010-2014 burmistrzem był Jerzy Żurawicz, a od 2014 r., funkcję tę pełni Wojciech Kankowski.

 W 1989 r. było17 sołectw, które w trakcie funkcjonowania samorządu zmieniały swoją strukturę, poprzez nowe inicjatywy. W efekcie długotrwałych procesów, wymagających konsultacji, dzisiaj są to 22 sołectwa. W tym czasie doszły sołectwa: Czaple, Babi Dół, Nowy Świat, Widlino i najmniejsze Rutki

 W momencie kiedy powstało miasto, liczba mieszkańców wynosiła niewiele pond 16 tys.. Ale już w 1995 r. liczba ta doszła do ponad 18 tys., aby na koniec 2018 r., osiągnąć poziom 37,5 tys. Nastąpiło więc podwojenie liczby mieszkańców.

 Wielkość nakładów na inwestycje, także dobitnie świadczy o skali rozwoju gminy. W 1995 r. wydatki na inwestycje wyniosły ok. 3 mln zł. Burmistrz W. Kankowski dla porównania przywołał koszty modernizacji zabytkowego Spichlerza w jakim odbywała sie uroczysta sesja. Kwota samej tylko dotacji unijnej na ten jeden obiekt, wyniosła tu 7 mln zł. Rok 2017 to ponad 70 mln zł na inwestycje, a rok obecny to rekordowe 77 mln zł. Jak poinformował burmistrz W. Kankowski, w 1995 r. burmistrz B. Łapa miał 164 zł na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca, podczas gdy dzisiaj kwota ta wynosi ponad 2 tys. zł.

 BM 

Komentarze