Inwestycje Powiat kartuski

Kartuzy. Zakończono rozbudowę budynku PCPR

Oficjalnie zakończono i odebrano roboty budowlane budowy łącznika wraz z windą między budynkami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Inwestycja nie zostałaby zrealizowana bez środków z PFRON.

W czerwcu ubiegłego roku podpisano umowę na rozbudowę oraz poprawę dostępności pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach dla osób niepełnosprawnych.

W ramach przedsięwzięcia powstanie łącznik między dwoma istniejącymi budynkami PCPR został wyposażony w windę. Dodatkowo, zostały zaadaptowane pomieszczenia na I piętrze nad salami szkoleniowymi. Wybudowano również podjazd dla niepełnosprawnych.

– To było niezwykle ważne wydarzenie dla całej społeczności PCPR Kartuzy. Bardzo się cieszymy, że udało się w pełni zagospodarować dostępne na naszej posesji pomieszczenia, łącząc dwa obiekty i dodatkowo poprawiając dostępność pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością – podkreśla kierownictwo PCPR.

Wykonawcą, który zrealizował inwestycję była firma CONCEPT BAU Sp. z o.o. z Nawcza.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln zł.

Na realizację zadania powiat pozyskał dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji marszałka z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – głównego instrumentu samorządu powiatowego w pomocy osobom z niepełnosprawościami. Dofinansowanie sięgnęło kwoty 630,8 tys. zł.

SP/opr.red

Komentarze