Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

Kobysewo. Sesja absolutoryjna. „Deklaruję, że nie ustaniemy w działaniach na rzecz rozwoju powiatu”

Sesja absolutoryjna pokazała zaufanie i przychylność radnych wobec decyzji zarządu. Potwierdziła zbieżność poglądów członków rady wobec nadrzędnego interesu mieszkańców powiatu. Jednomyślność w obu ważnych głosowaniach pokazuje, że relacje jakie są pomiędzy radą a samorządem mogą być wzorem dla innych samorządów.

Raport o stanie powiatu nie był prezentowany na sesji. Za to starosta Bogdan Łapa przedstawiał garść najważniejszych danych dotyczących sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Wynika z nich, że zarząd 2022 roku budżet po stronie dochodów wykonał w kwocie 202,5 mln zł, co stanowi 88 proc. planu. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 223,8 mln zł. W budżecie powiatu w 2022 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 46,4 mln zł, z czego wykonano 36,1 mln zł, tj. 78 proc.

Oba głosowania, zarówno pierwsze dotyczące wotum zaufania, jak i drugie dotyczące absolutorium, były czystą formalnością. Po jednomyślnym zaaprobowaniu nastąpiło krótkie wystąpienie przewodniczącego rady Mieczysława Woźniaka.

– W imieniu radnych dziękuję wszystkim pracownikom starostwa kartuskiego za efekty pracy, bo przez to tak wysoko oceniany jest zarząd – mówił M. Woźniak.

Na ręce członków zarządu złożono wiązanki kwiatów. W imieniu ocenianych wystąpił starosta.

– Chciałbym podziękować za ocenę naszej pracy i w imieniu wszystkich jednostek starostwa deklaruję, że nie ustaniemy w działaniach na rzecz upiększania i rozwoju naszego powiatu.

D. Tryzna

Komentarze