Inwestycje Miasto Kościerzyna

Kościerzyna. Termodernizacja Szpitala Specjalistycznego. Rewolucje w wyglądzie szpitala

Rozpoczęła się długo oczekiwana termomodernizacja kościerskiego szpitala. Zadanie zakończy się jeszcze w tym roku. W efekcie budynek zyska nowoczesny wygląd, spadną koszta funkcjonowania i poprawią się warunki dla pacjentów i pracowników.

O tę inwestycję długo zabiegało kierownictwo placówki z Prezes Marzeną Mrozek na czele. Budynek wymagał remontu i poprawienia estetyki. Parce związane z inwestycją zdominują bieżący rok. Pierwsze działania objęły Zakład Patomorfologii. Cała inwestycja składa się z kilku części. Termomodernizacja obejmie docieplenie ścian oraz wymianie wszystkich okien i drzwi. Zostanie zamontowana instalacja składająca się z paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kWp, z których wytworzona energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne szpitala.

Nowocześnie i ekologicznie

Prowadzone prace zdecydowanie wpłyną na poprawę stanu technicznego budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków leczenia pacjentów i jakości pracy, ponieważ możliwe stanie się utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Inwestycja przyniesie również korzyść wizerunkową szpitala. Budynek zyska nowoczesną elewację. Efektem inwestycji będzie również znacząca oszczędność kosztów energii jak również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W szpitalu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie, a zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wpłynie na poprawę warunków życia w okolicy.

Zakończenie projektu przewidywane jest na koniec br. Całkowita wartość inwestycji to blisko 12,3 mln zł. Znaczna część środków stanowi dofinansowanie z budżetu środków unijnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 900 tys. zł. Natomiast wkład własny samorządu województwa stanowi 1,5 mln.

Szpital/opr.red

Aktualny stan budynku.
Wizualizacja budynku po remoncie.

Komentarze