Gmina Somonino Samorząd

Gmina Somonino. Z ostatniej sesji. Radni przyjęli nowe stawki za śmieci. Wypadło 25 zł od osoby

Jedną z ważniejszych uchwał Rady Gminy z dnia 17 lutego było ustalenie nowych stawek dla mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Dyskusja, która temu towarzyszyła, była obszerna, ale ostatecznie radni je zaakceptowali.

Przed procedowaniem uchwały sprawę odpadów komunalnych szeroko mówiła Aneta Radomska, pracownik urzędu. Radni dowiedzieli się, że po nowelizacji w 2019 roku uchwały śmieciowej, która m.in. wprowadziła obowiązek segregacji, ilość śmieci w systemie gwałtownie wzrosła. Okazało się, że mimo tego nie udało się gminie osiągnąć wymaganego poziomu recyklingu.

– Obowiązek segregacji oraz możliwość nieodpłatnego oddania surowców na PSZOKu przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pozwolił nam na znaczy wzrost ilości wskazanych surowców, jednak nadal niewystarczający, by osiągnąć coraz to wyższe wymagania w roku 2020 – tłumaczyła A. Radomska

Radni usłyszeli, że teraz gmina nie ma możliwości ustalania stawek na dotychczasowych zasadach uwzględniających system ryczałtowy, korzystny dla mieszkańców. Jak przekonały się o tym sąsiednie samorządy, RIO nakazało, aby system funkcjonował tylko na zasadzie odpłaty od osoby.

– Do kalkulacji stawek przyjęliśmy koszty funkcjonowania systemu na 3 095 690 zł. Należny przychód z opłat za gospodarowanie odpadami 2 736 000 zł. W tym środki niewykorzystane z roku 2020 na poziomie 359 689 zł, są to wpływy ze wszystkich nieruchomości objętych systemem. Ilość mieszkańców objętych system, czyli zamieszkujących, a niezameldowanych faktycznie na terenie naszej gminy – 9 632 osoby. Na tej podstawie ustaliliśmy stawkę podstawową od mieszkańca na poziomie 25 zł na miesiąc – mówiła A. Radomska

Radni pytali

W dyskusji, jaka rozgrzała w temacie wyróżniał się radny Stanisław Lis.

– Sprawa stawki na śmieci budzi sporo emocji. W przedstawionych materiałach można zauważyć pewne dane, które się wzajemnie wykluczają. Pierwsza sprawa to drastyczny wzrost oddawanych śmieci przez mieszkańców. Druga sprawa to ilość worków rozdawana przez firmę, która zajmuje się wywozem śmieci. Skoro nastąpił znaczny wzrost oddanych śmieci, to moje pytanie brzmi, czy przy wzroście zdawanych śmieci jest możliwe, aby ponad trzykrotnie spadła ilość rozdawanych worków? – dopytywał S. Lis

Padły również istotne pytania ze strony radnego Zbigniewa Nadolskiego.

– Skoro o 40% lub 60% wzrosła ilość śmieci, to czy ilość kursów też się zwiększyła? Bo jeżeli nie, to znaczy, że przed tym wożone było powietrze? – pytał radny

Ad vocem usłyszał od A. Radomskiej

– Jeżeli chodzi o ilość kursów w roku ubiegłym w porównaniu do roku 2019 to, nie ulegała ona zmianie. W bieżącym roku nawet zwiększyliśmy częstotliwość po tym, jak firma nie dała rady ze śmieciami w Somoninie.

Radny Z. Nadolski dalej dopytywał skąd rozbieżności dotyczące liczby mieszkańców, ponieważ jak twierdził w sprawozdaniu wójta padła liczba 10 833 osoby, które są zameldowane, a  w wypowiedziach pracownika urzędu mowa była o 9632 osobach – gdzie jest ten tysiąc? Czy oni są u nas zameldowani, czy nie? Dlaczego ich nie bierzemy o kalkulacji? Zadawał pytania Z. Nadolski

– Różnica między osobami zameldowanymi a zamieszkałymi wynika często z tego, że osoby np. pracujące za granicą posiadają nadal meldunek na terenie naszej gminy.  Ponadto jest wielu studentów, którzy wyjeżdżają do dużych miast. Wiadomym jest, że nie wszyscy dokonują formalności meldunkowych. Staramy się z naszej strony, jeżeli tylko mamy sygnały dotyczące urodzeń lub tego, że w domu mieszka większa ilość osób, weryfikować ilości mieszkańców na poszczególnych nieruchomościach – wyjaśniała A. Radomska

Radny Wiesław Formella zwrócił uwagę na fakt, że podwyżkę odczują zwłaszcza rodziny wielodzietne, które będą musiały wybierać, czy coś kupić, czy zapłacić za śmieci. Równocześnie podkreślił, że jest to sytuacja patowa, ponieważ chcąc zmniejszyć stawkę, gmina będzie musiała wtedy zdecydować, jakich inwestycji nie zrobi.

Ostatecznie „Za” nowymi stawkami zagłosowało 8 radnych, jedna osoba była przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że od maja zaczną obowiązywać nowe stawki za wywóz śmieci wynoszącymi 25 zł od mieszkańca za miesiąc. 

red.

Komentarze