Miasto Kościerzyna Szkolnictwo

Kościerzyna. Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Stypendia dla uczniów i podziękowania dla nauczycieli od władz miasta

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej odbyła się w sali im. L. Szopińskiego uroczysta sesja samorządu miejskiego, podczas której jego przedstawiciele wręczyli stypendia i podziękowania dla nauczycieli szkół miejskich. Nagrody finansowane trafiły do pięćdziesięciu uczniów i studentów.  Honory odebrało  22 nauczycieli.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kościerzynie otworzyła przewodnicząca Helena Kaszubowska-Nitz, która w kilku słowach złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do tego święta i trudnych chwil dla szkolnictwa nawiązał w swoim wystąpieniu Michał Majewski burmistrz Kościerzyny.

– Życzę Wam, abyście już nie musieli pracować w formie zdalnej. Mam nadzieję, że uczniowie, którzy dzisiaj są tutaj na sali i odbierają stypendia, w niedalekiej przyszłości wrócą do naszego miasta i będą pracować na jego rzecz. Sukces uczniów jest m.in. efektem pracy nauczycieli, którzy dzisiaj przeżywają trudne chwile. Powinniśmy zrobić wszystko, by przywrócić odpowiedni szacunek temu zawodowi, jak było to w przeszłości – mówił M. Majewski

Liczne życzenia

Samą uroczystość poprowadził Karol Narloch, dyrektor kościerskiego Biura Obsługi Placówek Oświatowych. Do zebranych zwróciła się również Joanna Sawczyn, dyrektor delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, życząc wszystkim, zarówno nauczycielom jak i stypendystom, wielu sukcesów, a także dalszej inspiracji do pracy. Było również wystąpienie Michała Kujacha, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

– Drodzy uczniowie i studenci pamiętajcie, by rozwijać swoje pasje, dbajcie o zdrowie oraz szukajcie odpowiedzi na swoje pytania w rozmowach z mądrymi ludźmi, oraz wartościowych książkach, które inspirują do lepszego życia każdego dnia. Natomiast wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów i rodziców – życzył M. Kujach

Głos zabrał także ks. prałat Marian Szczepiński

– Jesteśmy wspólnotą, która powinna robić wszystko, aby z naszego kaszubskiego środowiska wyrastały potęgi, które będą wspominać pozytywnie, że zostali nauczeni  nie tylko pojęć, ale prawdziwych wartości opartych o człowieczeństwo. Dlatego życzę wszystkim odpowiedzialnym za nauczanie bożej życzliwości, solidnych efektów i osobistych radości

Najlepsi z najlepszych

Zaczęto od wręczenia stypendiów studentom. Niestety ich obecność na uroczystej gali nie dopisała. Sytuację skomentował sam burmistrz, mówiąc że są oni bardzo zaoferowani nauką. Stąd często zamiast nagrodzonego, stypendium odbierał rodzic. Tak było również w przypadku córki burmistrza. Następnie stypendia wręczono wychowankom szkoły prywatnej Prymus. Na sam koniec nagrodzono stypendystów podstawowych szkół miejskich i ich nauczycieli, którzy szczególnie na to zasłużyli. 

Stypendia dla uczniów kościerskich szkół  

Wręczenia nagród wyniki w nauce zaczęto od uczniów szkoły prywatnej ,,Prymus”. Później na scenę wychodzili uczniowie szkół samorządu. W sumie stypendia odebrało 29 uczniów. Podziękowano również nauczycielom za ich trud. Dyplomy i kwiaty odebrało 22 nauczycieli z kościerskich szkół.

Galę wręczenia zakończyło wystąpienie Piotra Karczewskiego członek Narodowej Rady Rozwoju, który pogratulował samorządowi zrealizowanych inwestycji oświatowych. Wspomniał również, że bardzo liczy, iż Kościerzyna otrzyma dofinansowanie na budowę stadionu lekkoatletycznego, który pozwoli rozwijać się kościerskim lekkoatletom. 

red.

Komentarze