Wokół nas

Kościerzyna. XII Sesja Rady Miasta

Miasto wspiera finansowo kościerski szpital

Podczas sesji Rady Miejskiej z 26 lutego prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Marzena Mrozek dziękowała radnym za 113 tys. zł przekazanych na doposażenie oddziału ginekologicznego. Radni podjęli uchwałę o kolejnych 56 tys. zł na wsparcie placówki.

Oddział ginekologiczno – położniczy w kościerskim szpitalu został niedawno doposażony w nowy sprzęt – było to możliwe dzięki wsparciu ze strony Rady Miejskiej Kościerzyny. Jak tłumaczył burmistrz Michał Majewski, radni podjęli tę decyzję, ze względu na fakt, że szpital uregulował należność za podatek od nieruchomości. Samorządowcy chcieli, aby choć część tych środków wróciła do szpitalnego budżetu i bezpośrednio przyczyniła się do poprawy jakości obsługi mieszkańców miasta i powiatu kościerskiego.

Podziękowania

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej obecna była prezes szpitala Marzena Mrozek, która poinformowała o tym, że sprzęt już służy pacjentkom i złożyła rajcom podziękowania.

– Chciałam Radzie serdecznie podziękować, ale też powiedzieć, że te pieniądze nie leżą gdzieś i szpital je wydatkuje. Sprzęt został kupiony, już się nim cieszą pracownicy. Do tej pory takiego nie mieliśmy na oddziale położniczym. Cztery stanowiska systemu okołoporodowego doposażyliśmy w dodatkowe głowice do aparatów KTG – mówiła prezes M. Mrozek.

Należy nadmienić, że radni zadecydowali o przekazaniu kolejnych środków na doposażenie szpitala w kwocie 56 tys. zł.

S.SZ

Komentarze