Wokół nas

Gmina Stara Kiszewa. Z XVI Sesji Rady Gminy

Zamiast szkoły w Nowych Polaszkach – przedszkole samorządowe

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Stara Kiszewa radni podjęli uchwałę intencyjna w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Polaszkach. Utrzymanie tej szkoły staje się nierentowne dla samorządu z uwagi na drastycznie malejącą ilość dzieci. Powstać ma tutaj za to przedszkole samorządowe. Rada czeka na opinię kuratora oświaty.

Szkoła Podstawowa w Nowych Polaszkach to obecnie najmniejsza placówka oświatowa na terenie gminy Stara Kiszewa. Władze gminy od lat obserwują spadek liczby uczęszczających do niej dzieci. Bezpośrednim impulsem do podjęcia kroków w sprawie likwidacji tej szkoły jest fakt, że w nadchodzącym nowym roku szkolnych 2020/2021 zabraknie chętnych do klasy pierwszej i drugiej.

Rzeczą oczywistą jest, że utrzymanie kilkuosobowych oddziałów nie jest opłacalne dla samorządu z ekonomicznego punktu widzenia. Subwencja oświatowa, już i tak niewystarczająca, nie będzie w stanie pokryć wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie lekcji w tych oddziałach.

Szkoła do likwidacji

Mając na uwadze powyższe argumenty Rada Gminy Stara Kiszewa podjęła w dniu 19 lutego uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkoły w Nowych Polaszkach. Decyzja ta została poprzedzona rozmowami z przedstawicielami rady sołeckiej, mieszkańcami, a w szczególności rodzicami dzieci uczących się w tej placówce. W większości przychylili się do kroków podejmowanych przez samorząd, mając na uwadze dobro wspólne. Dotychczasowi uczniowie szkoły mają zostać przeniesieni do Szkoły Podstawowej w Starych Polaszkach.

Czy powstanie przedszkole?

Zgodnie z planami władz gminy w miejscu szkoły powstać ma przedszkole samorządowe z prawdziwego zdarzenia. W trakcie wakacji przeprowadzony miałby zostać gruntowny remont budynku. Wówczas miejsce dla rozwoju i wczesnej edukacji znalazłoby tutaj 30 najmłodszych mieszkańców Nowych Polaszek i okolic.

Zanim podjęte zostaną kolejne kroki, decyzję o likwidacji SP musi pozytywnie zaopiniować Kuratorium Oświaty.

S.SZ

Komentarze