Gmina Nowa Karczma Rolnictwo Wokół nas

Lubań. Walne zebranie PSPE BioPomorze. Podsumowali rok 2023 i przyjęli plan na rok bieżący

7 lutego w siedzibie PODR w Lubaniu odbyło się walne zebranie członków BioPomorze, na którym przedstawione zostały działania podjęte w roku ubiegłym i udzielone zostało absolutorium dla władz stowarzyszenia.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca Karolina Lisiecka i wiceprzewodnicząca Małgorzata Siłakowska. Producentów ekologicznych przywitała Ewa Szymańska, zastępca dyrektora PODR w Lubaniu.

– Miło Was gościć w PODR. Cieszymy się z obecności rolników i to szczególnych, bo ekologicznych. Ta dziedzina produkcji rolniczej zyskuje coraz więcej i mówi się, że ma być przyszłością polskiego rolnictwa – mówiła gospodarz miejsca.

Udany 2023 rok

Podczas zebrania omówione zostały przedsięwzięcia zrealizowane przez grupę w roku 2023: udział w targach, szkoleniach i inne inicjatywy. Zaczęto od Pomorskiego Ekofestiwalu. Stowarzyszenie chciałoby podnieść rangę Kartuskiego Targu Produktów Ekologicznych, gdyż uważa, że te od wielu lat organizowane targi tracą swoje znaczenie. Przewodnicząca K. Lisiecka przedstawiła realizację projektu dotyczącego Ukraińców, na które stowarzyszenie otrzymało środki zewnętrzne. Przedstawiono plany na rok 2024 związane z promocją rolnictwa ekologicznego. Stwierdzono, że w tym roku BioPomorze nie będzie uczestniczyć w EkoFestiwalu, za to w planach jest wyjazd jego przedstawicieli na zagraniczne targi dotyczące branży. Chcą również uczestniczyć w łódzkich targach, które cieszą się największym powodzeniem. Stwierdzono, że ważną rzeczą będą szkolenia dla członków, którzy zajmują się uprawą roślin.

Część edukacyjna spotkania

Spotkanie w Lubaniu było również okazją do pogłębiania wiedzy, dlatego też zorganizowano w tym dniu szkolenie pt. „Agroleśnictwo, systemy rolno-leśne jako alternatywne metody wobec zmian klimatu”. Wykład przeprowadził Adrian Kucharski, specjalista ds. ochrony środowiska i ekologii PODR w Lubaniu. Produkcja ekologiczna jest ściśle powiązana z praktykami na rzecz zwiększania bioróżnorodności, dlatego też temat ten budzi zainteresowanie wśród rolników ekologicznych.

Oczywiście w czasie spotkania nie zabrakło burzliwej dyskusji o obecnych problemach dotyczących polskiego i europejskiego rolnictwa.

Odbyła się również degustacja produktów ekologicznych i wytwarzanych w gospodarstwie. Jest to już stały punkt programu spotkań członków BioPomorze – jako element  zwiększania świadomości ekologicznej, ale i promocji produktów bio. Potrzeba nam więcej takich inicjatyw.

red.

Karolina Lisiecka, przewodnicząca stowarzyszenia BioPomorze

Cały czas nasi członkowie się rozwijają. Idą w kierunku małego przetwórstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Osiągają również sukcesy, biorąc udział w różnych plebiscytach, konkursach. Zajmują najwyższe miejsca w skali kraju, więc cały czas się rozwijają. Obserwujemy odmłodzenie członków, bo przychodzą do nas ludzie coraz młodsi, a taka świeża krew jest w stanie dużo wnieść do naszych wspólnych doświadczeń i cały czas staramy się rozwijać jak możemy. Jeszcze dwa, trzy lata i przyciągniemy jeszcze fajniejszych ludzi z jeszcze większą chęcią działania, współdziałania. Zapraszamy wszystkich młodych ekologów, wszystkich rolników certyfikowanych ekologicznie.

Komentarze