Gmina Liniewo OSP Samorząd

Lubieszyn. Zebranie Sprawozdawcze OSP. Dokonano podsumowania i oceny minionego roku

13 stycznia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Na zebraniu omówiono działalność jednostki OSP za 2023 rok oraz zatwierdzono plany działalności na rok 2024.

Zebranie rozpoczął i poprowadził prezes OSP w Lubieszynie dh Kamil Freda, który przywitał zaproszonych gości, druhów strażaków OSP, MDP, oraz wszystkich sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie. W spotkaniu udział wzięli: p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie mł. bryg. Rafał Duzowski, wójt Mirosław Warczak, przewodniczący Rady Gminy Liniewo Adam Sosnowski, radny powiatu Krzysztof Michnowski, radny gminy Liniewo Kurszewski, radny Stanisław Burek, przedstawiciele pozostałych jednostek OSP z gminy. Przy stole prezydialnym zasiedli również Komendant Gminny dh Wiesław Szarmach, Prezes Zarządu Gminnego dh Wojciech Prądziński oraz Inspektor Obrony Cywilnej dh Maria Grabowska.

Podczas spotkania Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok ubiegły, przyjęto plan działalności i plan finansowy na nowy okres sprawozdawczy, a także omówiono sprawy bieżące.

Tradycyjnie złożono druhom ochotnikom wiele życzeń oraz dziękowano za zaangażowanie nie tylko w ratowaniu ludzkiego życia i mienia, ale również w nieocenioną pomoc dla gminy, wsi czy parafii.

W dowód uznania, zaangażowania, własnego wkładu pracy oraz wszelkich innych wyrzeczeń i poświeceń na rzecz działalności strażackiej OSP, wójt uroczyście przekazał bon intencyjny w kwocie 2,5 tys. zł dla OSP Lubieszyn.

UG/opr.red

Komentarze