Gmina Kościerzyna Inwestycje

Mały Klincz. Wczoraj zakończyli kłaść asfalt na ul. Rzemieślniczej

Trwa realizacja pakietu drogowego gminy Kościerzyna, obejmującego ul. Rzemieślniczą, Akacjową i Leśną w Małym Klinczu. Inwestycję tę realizuje kartuski Dromos.

Wczoraj ekipy budowlane i sprzęt firmy skoncentrowane zostały, aby zakończyć układanie asfaltu na ul. Rzemieślniczej od poprzecznej do końca odcinka biegnącego w stronę Wielkiego Klincza. Wcześniej wykonano tu roboty brukarskie, działka została wykorytowana, część podbudowy została wbudowana w grunt.

Szczegóły inwestycji

Przedmiotowe drogi w ramach realizacji inwestycji zostaną ulepszone pod względem standardów bezpieczeństwa ich użytkowników i komfortu podróżowania oraz pod względem jednorodności z innymi drogami gminnymi. Między innymi poprzez: zmianę szerokości jezdni, budowę poboczy w miejscach, gdzie te pobocza są zbyt wąskie oraz budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto drogi te zostaną objęte nową organizacją ruchu – wprowadzona zostanie strefa zamieszkania na całym odcinku ul. Akacjowej, ul. Leśnej oraz niewielkiej części ul. Rzemieślniczej. Na pozostałym fragmencie ul. Rzemieślniczej wybudowany zostanie chodnik oraz dwa przejścia dla pieszych. Cały ciąg trzech dróg zyska nowe oświetlenie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych także po zmroku.

Kwota, za którą do końca sierpnia 2023 roku mają zostać przebudowane ulice to ponad 2,8 mln zł. Gmina otrzymała na zadanie 874,8 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

D. Tryzna

Komentarze