Wywiady

Marszałek M. Struk doradza przedsiębiorcom

Gościem spotkania Kaszubskiego Związku Pracodawców, które odbyło się 3. września w Kartuzach, był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Włodarz województwa pomorskiego podzielił się z przedsiębiorcami swoimi uwagami i radami dotyczącymi funkcjonowania w okresie epidemii.

Marszałek przypomniał o strategii wspierania przedsiębiorczości pomorskiej i wyliczył, że od roku 2009 do 2019 samorząd wojewódzki wsparł 16 tys. projektów. Przedsiębiorcy otrzymali poprzez KZP e-maile, dotyczące struktury i rodzaju pomocy, tak by mieli świadomość o jaką pomoc i na podstawie jakich kryteriów, będą mogli ubiegać się w przyszłości. Następnie marszałek M. Struk nawiązał do epidemii koronawirusa i sposobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową.

– Żeby prowadzić skuteczną batalię z COVID-19 i chronić tych ludzi którzy mogą umrzeć, uruchomiliśmy część środków unijnych, które dedykowane są na przeprowadzenie kompleksowych badań we wszystkich domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach stacjonarnych w województwie – powiedział marszałek. W jego ramach zakładamy przeprowadzenie 9,5 tys. badań kompleksowych tych osób, które są w grupie ogromnego ryzyka – dodał marszałek M. Struk.

Nie tylko COVID-19

W dalszym swoim wywodzie marszałek poinformował, że zarząd województwa uruchomił program, który pochłonie dużo więcej pieniędzy niż w przypadku badań pensjonariuszy domów opieki. To szczepienia przeciwko pneumokokom. Przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 65 lat.

– Do programu zgłosiły się już wszystkie powiaty województwa, oprócz powiatu grodzkiego, czyli miasta Gdańska i powiatu starogardzkiego. Program zakłada zaszczepienie 2,5 tys. osób przeciw pneumokokom, czyli tak naprawdę przeciwko zapaleniu płuc – powiedział marszałek M. Struk. Na wysokości zadania stanęły powiaty: kościerski i kartuski, które przyłączyły się do inicjatywy. W ramach tego  programu współfinansowanego z Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej, w powiecie kościerskim 104 osoby objęte zostaną takimi bezpłatnymi szczepieniami.  Natomiast w powiecie kartuskim zaszczepionych zostanie 106 osób. Warunkiem jest wiek powyżej 65 lat i kryterium dotyczące stanu zdrowia.  Początek szczepień planowany jest na wrzesień br. Włodarz województwa skierował także zaproszenie do przedsiębiorców.

– Jeżeli ktoś z przedsiębiorców, członków KZP chciałby się w to zaangażować i objąć pracowników takimi szczepieniami, w tym przypadku istnieje możliwość opuszczenia progu wieku do 55 lat, to służymy pomocą – kontynuował marszałek. Zachęcił także pracodawców, aby motywowali swoich pracowników do zaszczepienia się przeciwko grypie. Gdyż dzięki szczepieniu temu, zyskuje się większą odporność na zarażenie koronawirusem. Dodał jednak, że teraz jest to trudne, gdyż szczepionek nie ma. Mają się pojawić pod koniec września, przy czym szczepienie się w październiku, jest według marszałka trochę za późne.

Testy obiektem pożądania?

W dalszej części swojego wystąpienia, marszałek Mieczysław Struk poinformował, że Urząd Marszałkowski wsparł pomorskie szpitale znaczącą kwotą na zakup środków ochrony osobistej. Bez oglądania się na strukturę ich własności. Następnie marszałek zachęcał przedsiębiorców do zlecania komercyjnych zadań w postaci testów na COVID-19 i wliczania zapłaty za nie, w koszty prowadzenia działalności. Na apel jednego z przedsiębiorców, aby członkowie KZP wspólnie kupowali testy, co miałoby obniżyć ich cenę, marszałek odpowiedział, że nie ilość decyduje o cenie, lecz technologia wykonywania testu. Dodał, że różne szpitale mają różne ceny, gdyż zależne jest to od rodzaju zastosowanej technologii badania. Np. w szpitalu w Kościerzynie, komercyjny test na COVID-19 kosztuje 500 zł. W tym miejscu warto przypomnieć, że koronawirus sparaliżował I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie, ponieważ u księdza który uczy tam religii, stwierdzono pozytywny wynik badania na obecność SARS-CoV-2. W związku z tym kwarantannie poddano wszystkich pracowników szkoły a zajęcia odbywają się zdalnie. Organ prowadzący musi liczyć się zatem ze sporymi kosztami, gdyż 43. nauczycieli ogólniaka poddano testom na obecność wirusa.

Czy bezrobocie wzrośnie?

Marszałek M. Struk wskazał też, że sytuacja województwa jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej i kondycji przedsiębiorstw. Epidemia spowodowała, że przez pierwsze 6 miesięcy tego roku, do budżetu województwa wpłynęło 60 mln zł mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Miasto Gdańsk zanotowało z tej przyczyny przychód mniejszy o ok. 40 mln. Nawiązał jeszcze do wzrostu bezrobocia. Na razie jego przyrost jest niewielki, ale według marszałka nie oznacza to, że niewielki będzie także w przyszłości. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy wiele przedsiębiorstw eksportujących, traci swoje kontakty z kontrahentami zagranicznymi.

BM

Komentarze