Gmina Karsin Powiat kościerski Wokół nas

Pielgrzymi i tym razem nie zawiedli

Po majowym naznaczonym czasem społecznej izolacji odpuście, wszyscy czciciele Wieleskiej Matki Boskiej Pocieszenia czekali na ten czas, kiedy będzie można już swobodnie pójść na pielgrzymkę i pokłonić się przed cudownym obrazem. Tak miało być we wrześniu. Czas jednak nieco skorygował plany.

Wielewski odpust Matki Bożej Pocieszenia ma u podstaw Maryję i jej łaskami słynący wizerunek Matki Pocieszenia, który został przyniesiony przed 168 laty z Chojnic do Wiela. Tegoroczny Odpust przypadł w roku  jubileuszu 100 lecia Cudu nad Wisłą, 40 lecia powstania Solidarności  oraz 100 lecia urodzin Pierwszego z Rodu Polaków Świętego Jana Pawła II.

Wezwanie proboszcza ks. Jana Flisikowskiego

Uroczystości rozpoczęła celebracja sakramentu pokuty i pojednania. O godzinie 15:00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa, która gromadzi zwykle sporo wiernych. I tak było również w tym roku, pomimo epidemii Brać Kaszubska nie zawiodła. Tradycyjne kazanie o Krzyżu przy XII Stacji na Kalwarii wygłosił Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego Ks. Jan Flisikowski. Zakończył wezwaniem do budowania jedności, bo „tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem”. Sobotni dzień zakończono uroczystą Eucharystią w Kościele i Apelem Jasnogórskim.

Gospodarze witają ks. biskupa

Niedzielnym, Centralnym Uroczystościom  przewodniczył Ks. dr Arkadiusz Okroj, Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej. O godzinie 10:30 z Najświętszym Sakramentem wyruszyła procesja na Kalwarię, po drodze w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa oddano się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a w Kaplicy Matki Bożej Królowej Pokoju powierzono się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Ołtarz polowy jak co roku został zlokalizowany przed Kaplicą Grobu Pańskiego na Kalwarii. Dostojnego Gościa w imieniu lokalnej społeczności kaszubskiej przywitał Wójt Gminy Karsin Roman Brunke wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Karsin. W imieniu Wspólnoty Wielewskiej słowa powitania skierował Proboszcz – Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego Ks. Jan. Na zakończenie przypomniał słowa Świętego Jana Pawła II: „Solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu, a jeśli brzemię to niesione razem we wspólnocie”. Mocno te słowa wybrzmiały u stóp Kalwarii.

Wyjątkowi uczestnicy odpustu

W Uroczystości uczestniczył m.in. Społeczny Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski z Małżonką, przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leśnicy w osobach Nadleśniczych, Przedstawiciele Rodziny Szalewskich, Ofiarodawcy Koron dla Matki Bożej Pocieszenia oraz Bracia z Towarzystwa Ducha Świętego, którzy mają swój Dom Formacyjny na Białej Górze, u stóp Kalwarii. W koncelebrze z Księdzem Biskupem uczestniczyło 4 Kapłanów. W trakcie Eucharystii sporo wiernych skorzystało również z sakramentu pokuty. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Osowa oraz Zespół Regionalny Kaszuby z Wiela i Karsina.
Pielgrzymi i tym razem również nie zawiedli; widać im trudniej – tym liczniej meldują się w Domu Matki i na Kalwarii.
Po zakończeniu Uroczystości procesjonalnie wszyscy powrócili do Sanktuarium, gdzie przy dźwięku hejnału zasłonięto Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia.

Nad. / Opr. red.

Komentarze