Powiat kartuski Wywiady

„Trzeba stawiać na cyfryzację i automatyzację”

Z prezesem zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniewem Jareckim rozmawia redaktor naczelny Dariusz Tryzna.

Jakie na chwilę obecną problemy nurtują organizacje pracodawców w kontekście sytuacji gospodarczej i politycznej po wyborach parlamentarnych?

Najważniejszą rzeczą którą trzeba zaakcentować kilkoma wykrzyknikami to niestabilne prawo. Bez stabilizacji prawa trudno planować i organizować biznes. Kolejnym problemem jest to, że dotychczasowa władza nie chciała rozmawiać, była apodyktyczna, najmądrzejsza a rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego istniały w ograniczonym zakresie. Chodzi głównie o prawo z zakresu finansów. Polski Ład pokazał, że nie wszystko było jak należy i dzisiaj z tego programu niewiele dobrego zostało. Podsumowując należy przywrócić dialog społeczny i wdrażać stabilne prawo zwłaszcza z dziedziny finansów.

Czy strategiadotychczasowego rządu związana z rozwojem gospodarczym z Waszego punktu widzenia wymaga korekt?

Ważnym problemem jest odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy. Według nas zbyt mały nacisk kładzie się na transformację energetyczną, cyfrową, nieuchronną automatyzacjębez których nowoczesna gospodarka nie jest w stanie funkcjonować. To jest ten blok zagadnień związany z rozwojem gospodarczym ale i pieniędzmi w ramach długofalowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 – 27. To wszystko u nas stoi, podczas gdy inne kraje pieniądze te już wydały. A przecież są terminy do kiedy te pieniądze trzeba wydać i rozliczyć. Nie ma szans żebyśmy zdążyli. Mam tylko nadzieję, że UE pójdzie nowemu rządowi na rękę i przedłuży te okresy.

A przechodząc na nasze lokalne podwórko, czy firmy z naszego regionu odczuwają te problemy?

Nie tylko te.Jest też szereg miejscowych. Na przykład taka Energa SA z siedzibą w Gdańsku nie idzie przedsiębiorcom na rękę i w województwie pomorskim wydaje najwięcej odmów na podłączenie firm do własnej instalacji fotowoltaicznej. Naszym przedsiębiorcom grozi to, że ich zachodni kontrahenci odmawiać będą współpracy ze względu na konieczność przestrzegania norm ekologicznych, których polskie firmy nie będą spełniać. I już mam sygnały od wielu mniejszych firm, że ich zachodni kontrahenci ostrzegają przed zakończeniem współpracy z tego powodu.

Kłopoty mają też firmy budowlane i z branży drzewnej, głównie meblarskiej. Kredyt 2 proc. na mieszkania spowodował ogromny napływ wniosków o te kredyty na zakup mieszkań, dzięki czemu „mieszkaniówka” nie nadąża. Co do drewna, to sytuacja jest taka, że za przyzwoleniem Lasów Państwowych natworzyło się mnóstwo małych spółek, które przejęły handel drewnem, wywindowały ceny przez które producenci mebli przestali być konkurencyjni na rynku europejskim i są już sygnały od tamtych firm, że ceny polskich produktów są za wysokie.

Konkurencyjność firm to także koszty pracy. Jak to zagadnienie rysuje się na naszym kaszubskim rynku?

Tutaj można wyróżnić dwa główne problemy. Minimalna pensja która od 1 stycznia wyniesie 4242 brutto, jest ciężarem mocno obciążającym nie tylko małe firmy ale i duże korporacje. Dlaczego? Ponieważ pracownicy, którzymieli trochę większe pensje, też chcą mieć podwyżki, co powoduje lawinowy wzrost kosztów pracy. Dlatego wracamy do punktu wyjścia, że trzeba rozmawiać o tych sprawach, a obecnie w Polsce tego dialogu społecznegonie ma. Po drugie chcemy wystąpić o jakieś konsultacje dotyczące limitu składki zdrowotnej. Jako pracodawcy zgłaszaliśmy to już parlamentowi, były nawet rozmowy na komisjach ale kadencja sejmu się skończyła i do niczego to nie doprowadziło. Chcemy wprowadzić górny limit tej składki. Ponadto od nowego roku dyrektywa unijna wprowadza nowe wymogi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. Większe przedsiębiorstwa będą musiały uwzględniać w swoich sprawozdaniach z działalności kwestie środowiskowe, społeczne, prawa człowieka oraz ład korporacyjny.Później dotknąć ma to nawet małe firmy. Chcemy przesunąć to na dalszy okres. Trudno sobie wyobrazić mikroprzedsiębiorcę, który co miesiąc będzie ślęczał nad takimi raportami. To też są koszty.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze