Inwestycje Powiat kartuski

Niestępowo. Zakończona inwestycja powiatu kartuskiego. Od 9 lutego wiadukt w Niestępowie przejezdny

Koniec z objazdami na drodze powiatowej Lniska-Sulmin. 9 Lutego nastąpi otwarcie nowego, długo oczekiwanego wiaduktu w Niestępowie. Inwestycja kosztowała 4,8 mln zł, ale powiat pozyskał na nią 2,6 mln zł z budżetu państwa.

Budowa tego wiaduktu była długo oczekiwana przez mieszkańców i korzystających z tej drogi powiatowej. Jej znaczenie wzrosło kiedy uzyskała połączenie z drogami gminy Gdańsk prowadzącymi do Obwodnicy Trójmiejskiej. Ruch wzrósł znacznie. Jej najsłabszym ogniwem był wąski, z jednopasmową jezdnią wiadukt w Niestępowie. Stąd powiat zabiegał od lat, o której inwestycję celem byłoby wyburzenie starego i budowa nowego obiektu mostowego dostosowanego do nowej koncepcji komunikacji w tym miejscu. Na przeszkodzie stał zawsze brak środków finansowych. Szukano możliwości, lobbowano za inwestycją u parlamentarzystów lokalnych i w stolicy. No i udało się. Inwestycja zostało dofinansowana kwotą 2,6 mln zł z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej.

Wystarczyło pół roku

Prawie sześć miesięcy temu starosta kartuski Bogdan Łapa oraz wicestarosta Piotr Fikus podpisali umowę z wykonawcą zadania – Firmą Budowlano-Drogową MTM SA z Gdyni.

Zadanie przewidywało rozbiórkę istniejącej konstrukcji obiektu w pełnym zakresie, zaś konstrukcję nowego zaprojektowano jako jednoprzęsłową, ramową, zespoloną z wykorzystaniem stalowych belek walcowanych oraz współpracującej płyty żelbetowej. Powstał wiadukt o długości ponad 24 m i szerokości 12,3 m posiada sześciometrową jezdnię o dwóch pasach ruchu, z chodnikami po każdej ze stron.

-Przebudowa wiaduktu w Niestępowie, był to mój priorytet. Most z całą pewnością przyczyni się do udrożnienia komunikacji na trasie Lniska – Sulmin oraz poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne zarówno w ruchu pieszym jak i kołowym. Kończymy więc wyścig z czasem prawdziwym sukcesem – mówi Bogdan Łapa starosta kartuski.

Nad./opr. D.Tryzna

Komentarze