Gmina Sierakowice Wokół nas

Gmina Sierakowice. Z ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy. W Sierakowicach mieszkańców ubywa, za to przyrosło w innych miejscach gminy

Statystyki za ubiegły rok pokazują, że gmina Sierakowice nadal ma największy przyrost naturalny w powiecie kartuskim. Ale po raz pierwszy odnotowano spadek liczby mieszkańców  w stolicy gminy. Nadrabiają za to Puzdrowo i Gowidlino.

Niewątpliwie najciekawszą częścią sprawozdania wójta Tadeusza Kobieli były statystyki  dotyczące gminy za rok 2021. Wójt wielokrotnie podkreślał, że to jego pasja, stąd radni usłyszeli pełną ciekawych spostrzeżeń analizę.

Zgony w ,,górę” , urodzenia w ,,dół”

Na terenie gminy w roku ubiegłym zawarto 117 ślubów konkordatowych i cywilnych razem. Jeżeli do tego doliczyć śluby mieszkańców gminy poza jej terenem-49, to razem było ich 166. W ubiegłym roku urodziło się w gminie 342 dzieci. Według wójta to potwierdza tendencję spadkową , gdyż w 2019 urodzeń było 388 a roku 2007 nawet 413.

Natomiast liczba zgonów z roku na rok zwiększa się. W 2021 było ich 149, dwa lata temu zmarło 144 mieszkańców a w roku 2019 zgonów było 132.

Analiza tych danych pokazuje, że wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie Sierakowice za rok ubiegły wynosi 9,6%. Wójt  przytoczył dane pokazujące, że tu też jest tendencja spadkowa. Dla roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 10,7%, rok wcześniej było to 12,7% a w 2018 wskaźnik ten sięgnął nawet 15 %. Nadmienić należy też, że jest on i tak bardzo dobry na tle regionu i kraju.

W Sierakowicach ubyło mieszkańców

Wiadomością, która chyba wszystkich zaskoczyła, jest to że w samych Sierakowicach po raz pierwszy od 30 lat, jak podkreśla T. Kobiela ubyło mieszkańców. Spadek wynosi 18 osób. Ubyło też mieszkańców w Tuchlinie, na koniec roku ubiegłego mieszkało tam 710 osób.

Odwrotna tendencja zauważana jest  przede wszystkim w Puzdrowie. W roku ubiegłym przybyło tam 25 osób co daje łącznie  971 mieszkańców. W Gowidlinie przybyło 12 mieszkańców i na koniec roku mieszkało tam 1658 osób. Do 989 osób wzrosła liczba mieszkańców Kamienicy Królewskiej. W Łyśniewie zanotowano 657 mieszkańców, a w Załakowie 587.

-Najczęściej są to migracje związane z miejscem pracy. Duży procent stanowi też osiedlanie się w ramach małżeństwa- informuje wójt T. Kobiela.

Na koniec ubiegłego roku w gminie Sierakowice mieszkało 20131 osób. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Fot. UG Sierakowice

Komentarze