Gmina Żukowo Wokół nas

Ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Żukowo

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Żukowo apeluje do mieszkańców, aby nie wpuszczali do swoich domów osób, które powołując się na urząd chcą dokonać audytu energetycznego. Jeżeli wcześniej taka wizyta nie była umówiona z pracownikiem urzędu, to należy ją traktować jako podejrzaną.

Apel urzędu wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców, które mówią, że nieznane osoby pukają do ich domów podając się za firmy działające na zlecenie Urzędu Gminy w Żukowie. Osoby te podają, że zajmują się audytem energetycznym.

„Prosimy, by bezwzględnie nie wpuszczać takich osób do domów!” – czytamy w apelu.

Równocześnie urząd informuje, że wyjątkiem w tej sytuacji są wizje lokalne robione u mieszkańców, którzy zgłosili udział w projekcie „Słoneczna Gmina Żukowo” i podpisali umowy przedwstępne. Z tymi mieszkańcami osoba dokonująca wizji kontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu wizyty. Takie osoby posiadają oczywiście stosowne upoważnienie wydane przez Urząd Gminy w Żukowie.

Nad/opr.red

Komentarze