Gmina Kartuzy OSP

Kolonia, Staniszewo. Podsumowanie roku ubiegłego w jednostkach. Wyjazdów więcej niż w roku 2020

Na zebraniach sprawozdawczych za rok 2021 spotkali się strażacy-ochotnicy z Koloni i Staniszewa. Ubiegły rok, choć również pandemiczny odznaczył się większą ilość wyjazdów, szczególnie dla jednostki ze Staniszewa. Nowe zarządy, działające czasami kilka miesięcy otrzymały absolutoria.

W końcu stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Staniszewo. Oprócz druhów z jednostki uczestniczył w nim również burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński. W roku 2021 odnotowano rekordową ilość wyjazdów. Było ich 49, więc aż o dziesięć więcej niż w roku 2020. Osiem z nich dotyczyło pożarów. Jak podkreśla dh Radosław Drywa prezes jednostki, pierwszy z nich był tragiczny, bo była ofiara śmiertelna. Pozostałe wyjazdy dotyczyły zagrożeń miejscowych.
W minionym roku w jednostce przybyło dwóch nowych druhów, ale równocześnie kilku odeszło na zasłużoną emeryturę, więc na dzień dzisiejszy liczy ona 47 członków czynnych. Przy jednostce działają trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

W roku ubiegłym z racji zakończenia kadencji i wyborów w jednostkach najbardziej zasłużeni druhowie OSP Staniszewo zostali uhonorowani odznaczeniami. Medale ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ odznaczani zostali: dh Adrian Bladowski, dh Witold Sikora, dh Mateusz Białk. Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego’’ otrzymałdh R. Drywa.

Podczas zebrania do jednostki trafił kolejny medal. Dh Sebastian Pionk został uhonorowany Srebrnym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’. Nowy zarząd jednostki za rok ubiegły otrzymał jednogłośne absolutorium.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Kolonia

Tego samego dnia odbyło się również zebranie sprawozdawcze w jednostce w Koloni. Jak poinformował nas dh Aleksander Szreder, prezes jednostki w roku ubiegłym odnotowano 29 wyjazdów. To o cztery więcej niż w roku 2020, pierwszym roku pandemii. Spośród nich dziesięć dotyczyło pożarów, a pozostałe miejscowych zagrożeń.

W roku ubiegłym jeden druh odszedł, ale dwóch przybyło, więc jednostka zamknęła rok stanem 62 druhów. Z tej liczby czynnych strażaków-ochotników po odpowiednich przeszkoleniach jest 35.

W roku ubiegłym w jednostce przybyło nieco sprzętu i rzecz najważniejsza, zamontowana została elektryczna syrena. 

Rok 2021 był wyjątkowy, bo skończyła się kadencja władz. Z funkcji prezesa po 47 latach zrezygnował dh Bronisław Bigus. W dowód uznania wieloletniej działalności, członkowie jednostki nadali Bronisławowi Bigusowi tytuł Prezesa Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Koloni. Jego miejsce zajął dh Aleksander Szreder.

Nowemu zarządowi obecni na sprawozdaniu udzielili jednogłośnego absolutorium.

D. Tryzna

Fot. UG Kartuzy
Dh Sebastian Pionk z OSP Staniszewo odbiera Srebrny Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Fot. UG Kartuzy
Fot. UG Kartuzy
Fot. UG Kartuzy
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Kolonia. Fot. UG Kartuzy
Fot. UG Kartuzy

Komentarze