Gmina Liniewo Inwestycje

Orle. Przyglądamy się realizowanym zadaniom. 3 mln zł na inwestycje

Tu równocześnie realizowane są aż trzy inwestycje. Największą – przebudowę drogi powiatowej realizuje powiat, dwie mniejsze gmina Liniewo.  

Przebudowa drogi powiatowej Liniewo-Stare Polaszki na odcinku biegnącym przez miejscowość kosztuje powiat prawie 10 mln zł. Gmina Liniewo dołożyła do niej kwotę 500 tys. zł. Dodatkowo w związku z tą inwestycją prowadzona jest przebudowa instalacji elektrycznej. W kosztach tego partycypuje również gmina.

-To inwestycja dla mieszkańców całej gminy, bo to droga powiatowa, więc my wszyscy z niej korzystamy – podkreśla wójt M. Warczak.

Zadania warte 2,5 mln zł

Dwie pozostałe są wyłącznie prowadzone przez gminę. Pierwsza to budowa sieci wodociągowej z Orla do Chrztowa. Jej koszt to niecałe 400 tys. zł. Dla przypomnienia zadanie wznowiono po przerwie związanej z koniecznością wykonania prac polowych na tym terenie.

Trzecią inwestycją jest zadanie realizowane, dzięki pozyskaniu dofinansowaniu z Polskiego Ładu w rozdania dla gmin popegeerowskich. W jej ramach jest „część drogowa”, która obejmuje parking, dwa odcinki drogi wewnętrznej przy blokach 28-29 oraz wykonanie 830 m.b. nawierzchni bitumiczno-asfaltowej na drodze, pod którą jest budowany wodociąg Orle-Chrztowo. Druga część to prace ziemne związane z przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości i budowa placu zabaw. Całość prac jest warta blisko 2 mln zł.

D. Tryzna

Mirosław Warczak, wójt gminy Liniewo

Jeżeli inwestycje powiatu są zlokalizowane na terenie naszej gminy, to do nich się dokładamy. Czujemy się zobowiązani jako gospodarze. Rozumiemy, że starosta musi pozyskać pieniądze, aby te duże projekty drogowe realizować, a dziś z tym nie jest tak łatwo. Niezależnie od tego czy powiatowi starcza środków, czy nie, my po prostu dokładamy część wynikającą z wcześniej zawartych umów. To taki bonus za efektywność. My doceniamy starania starosty Alicji Żurawskiej i dziękujemy za to. Przecież wszystkim mieszkańcom i przyjeżdżającym nowa droga powiatowa się przyda.

Komentarze