Powiat kościerski

Powiat kościerski. Zostań kościerskim policjantem

Jeśli zawsze chciałeś pomagać ludziom, jesteś człowiekiem odważnym, uczciwym, który ma potrzebę służby Polsce i Polakom, który wie czym jest honor i jest otwarty na świat, masz przekonanie że każdy przy Tobie będzie bezpieczny, wiesz jak to zrobić i chcesz żeby tak było.

Jeśli zawsze chciałeś pomagać ludziom, jesteś człowiekiem odważnym, uczciwym, który ma potrzebę służby Polsce i Polakom, który wie czym jest honor i jest otwarty na świat, masz przekonanie, że każdy przy Tobie będzie bezpieczny, wiesz jak to zrobić i chcesz, żeby tak było.

Jeśli świadomość, że ktoś może czekać na Twoją pomoc motywuje Cię do działania – zostań wejherowskim Policjantem. Kogoś takiego właśnie potrzebujemy. Dziś Policja to profesjonalna i w pełni przygotowana formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na wszystkich kandydatów czeka trudna i odpowiedzialna służba, pełna wyzwań, braku monotonii oraz emocji, których nie zapewni żadna inna praca w cywilu. Służba, która daje stabilizację, przyzwoite zarobki, możliwość awansu oraz prawo do wcześniejszej emerytury.

Policjant to nie monotonny zawód, który zamyka się na jednym stanowisku. U nas nie będziesz się nudził, a kolejne lata służby pozwolą się rozwijać i poznawać pracę w pionach, w których służba zasadniczo się różni. W Policji funkcjonują wydziały prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, przestępstw gospodarczych, nieletnich, czy pododdziały antyterrorystyczne, Policji wodnej, konnej. W każdym z wydziałów i na każdym stanowisku czekają na Ciebie bezpłatne i ciekawe szkolenia począwszy od zaawansowanej jazdy motocyklem poprzez strzelania, taktyki interwencji, analizy spraw kryminalnych, informatyczne i wiele innych. Jednym słowem każdy, kto tylko chce z siebie coś dać innym, kto chce się realizować znajdzie miejsce w Policji gdzie będzie mógł się rozwijać i zapewnić godziwy byt swojej rodzinie.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:
23 sierpnia
27 października
28 grudnia

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
– niekarany i korzystający z pełni praw publicznych,
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Wejherowie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:
– pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
– wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
– kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
– książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy, lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Dokumenty dotyczące naboru do służby można składać w Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie przy ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2.

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie (policja.gov.pl) oraz od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów: 477423226, 477423222, a także osobiście w poniedziałku do piątku w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, ul.Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2.

Komentarze