Gmina Kartuzy Wokół nas

Kartuzy. Gminny Program Rewitalizacji Kartuz. Masz pomysł na rewitalizację miasta? Weź udział w konsultacjach

W związku z przygotowaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do 2030 r. burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Program rewitalizacji zawierać będzie szczegółową diagnozę obszaru, analizę przestrzenną oraz listę działań i projektów mających na celu poprawę sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej na wskazanym terenie, co bezpośrednio wiązać się będzie z poprawą jakości życia w mieście.

– W przygotowaniu programu pragniemy posłużyć się opinią korzystających z infrastruktury oraz mieszkańców miasta, a w szczególności osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Zależy nam, by poznać Państwa potrzeby, pomysły i refleksje, co do tego w jaki sposób Kartuzy zmieniły się w ostatnich latach i co jeszcze należy poprawić, by żyło się tu lepiej. W dniach od 7 do 11 sierpnia w różnych miejscach na terenie Kartuz zostanie wystawiony namiot konsultacyjny, w którym pracownicy urzędu zbierać będą od Państwa opinie i informacje, co do potrzeb w formie ankiet i wywiadów bezpośrednich – informuje urząd.

Zaplanowano spacery studyjne

Następnie w dniach od 21 do 25 sierpnia zaplanowano organizację spacerów studyjnych po obszarze rewitalizacji. Będą one sposobnością do zaglądania w różne zakamarki miasta oraz rozmów na temat tego, co należałoby poprawić lub zmienić, tak by miasto lepiej funkcjonowało i było bardziej przyjazne mieszkańcom i użytkownikom.

– W ramach konsultacji rozmawiać będziemy o wizji Kartuz w perspektywie najbliższych kilku lat. Będzie o zieleni w mieście, o ruchu samochodowym, rowerowym i pieszym, o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, rekreacji, architekturze i porządku. Poruszać będziemy sprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania instytucji. Porozmawiamy o różnych grupach użytkowników miasta od najmłodszych po najstarszych, o ich możliwościach i potrzebach – podkreśla magistrat.

Szczegółowych informacji w sprawie GPR udziela Mateusz Szulc z Urzędu Miejskiego. tel: 58 694 52 15 mail: mateusz.szulc@poczta.kartuzy.pl.

Nad/opr.red

Komentarze