Kultura Wokół nas

Orlik. Świętowanie Dnia Kobiet. Modlitwa, wdzięczność i kwiatek

Mała miejscowość Orlik, malowniczo położona na Kaszubach, znana jest z wielu dobroczynnych dzieł i nowatorskich akcji religijnych, a także społecznych. W ową aktywność mającą formę bezinteresownej pomocy włączona jest młodzież, która pełni posługę ministrancką. W ostatnim czasie razem ze swoim opiekunem o. Arkadiuszem zaangażowali się w przygotowanie podziękowania kobietom z okazji ich święta.

Właściwie co miesiąc ministranci są zaangażowani w różne akcje religijne, dobroczynne, sportowe i artystyczne. Ostatnio, razem z duszpasterzem przygotowali dla wszystkich kobiet wyjątkową niespodziankę. W czasie Mszy Świętych w niedzielę 5 marca modlono się w intencji kobiet z racji zbliżającego się ich święta.

W homilii o. Arkadiusz podkreślił „geniusz kobiety” nawiązując do wypowiedzi wielkiego naszego autorytetu, jakim jest Święty Jan Paweł II, który stwierdził m.in.: „(…) Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach i stara się wyjść mu naprzeciw oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno – nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę. (List do kobiet, 1995 r.).

Podziękowania słowem i prezentem  

Na zakończenie Mszy Świętej o. Arkadiusz wraz z ministrantami złożyli serdeczne życzenia oraz podziękowania, podkreślając wielką rolę, jaką spełnia kobieta w formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i rodzinnej.

Konkludując stwierdził, że „Dzień Kobiet” powinien być obchodzony przez cały rok, bo tego wymaga nasza wdzięczność za to, co otrzymujemy od kobiet przez ich codzienne poświęcenie. Po życzeniach każda kobieta otrzymała kwiaty.

Nad. Bożena Pomorska/opr.red

Komentarze