Gmina Żukowo OSP Wokół nas

Żukowo. Strażacy-ochotnicy podsumowali ubiegły rok. Uczestniczyli w 223 akcjach. To najwięcej w całym powiecie

Bardzo liczne grono członków jednostki i jej młodzieżówki wypełniło całą salę strażnicy. Uczestniczący w spotkaniu goście, w tym komendant wojewódzki PSP poskreślali potęgę tej jednostki i jej aktywność. Rzeczywiście, przedstawione dane pokazują, że wyróżnia się ona na tle pozostałych 52 z powiatu kartuskiego.

Na zaproszenie druhów z OSP Żukowo pozytywnie odpowiedział nadbryg. Piotr Socha, komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Paweł Gil, komendant powiatowy PSP i przedstawiciele policji. Przybyła Sylwia LaskowskaBobula i przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Bogdan Łapa i przewodniczący RP Mieczysław Woźniak. Gospodarzy terenu reprezentował burmistrz Wojciech Kankowski i przewodniczący RG Witold Szmidtke. W spotkaniu uczestniczyli również sponsorzy i przyjaciele jednostki.

Pracowity 2022

Ze sprawozdania prezesa dha Bartłomieja Rzepki wynika, że jednostka może się pochwalić liczbą 104 członków zwyczajnych, 6 wspierających i 4 honorowych. Co ważne, jej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy aż 45 członków. Jest w niej nawet dziecięca drużyna licząca 8 osób.

W roku ubiegłym jednostka uczestniczyła aż w 223 zdarzeniach. Z tego 58 to były pożary. Wyjazdów do miejscowych zagrożeń było 167 i 8 alarmów fałszywych.

Dh Wojciech Dampc, zastępca naczelnika przedstawił również zaangażowanie poszczególnych druhów w akcje. Niektórzy z nich mieli nawet ponad setkę wyjazdów. Druh W. Dampc zrobił również krótkie przedstawienie tych najważniejszych interwencji.

Rok ubiegły był szczególny dl jednostki, gdyż otrzymała ona ciężki wóz pożarniczy GCBA 4 i sporo sprzętu. Prezes podziękował po kolei wszystkim, którzy zaangażowali się w jego pozyskanie. Wśród nich byli również sponsorzy: Rada Osiedla Dolnego, sołectwo Borkowo i Lasy Państwowe. Stąd władze jednostki podczas spotkania podziękowały upominkami ich przedstawicielom.

Strażacy mają swoje zdanie

Teoretycznie przed głosowaniem o przyznaniu absolutorium dla zarządu jednostki dobywa się dyskusja. Na większości tegorocznych zebrań jej nie było. W Żukowie jednak stało się inaczej. Jeden ze starszych druhów zapytał o ściankę wspinaczkową, która niedawno stanęła przy jednostce. Miał żal, że ta inwestycja odbyła się bez udziału druhów. Podzielił się również obawami, jak będzie wyglądało korzystanie z niej przez użytkowników niebędącymi członkami jednostki. Odpowiedzi starał się udzielić burmistrz W. Kankowski, ale nie przekonał pytającego. Stąd temat ten podnieśli również pozostali inwestorzy: starosta kartuski przewodniczący rady. Podsumowując, widać było, że pytanie to wzbudziło emocje.

Podziękowania od samorządowców

Druhowie jednostki za swoje zaangażowanie zebrali wiele podziękowań.  Począwszy od komendanta wojewódzkiego, przez przedstawicieli samorządu powiatowego, po gospodarzy terenu.  

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam za Waszą ofiarność, służbę. Chcę również podziękować komendantowi powiatowemu. Proszę sobie wyobrazić działania na tak dużym terenie bez pomocy OSP. Jest ich tak wiele i wywiązują się ze swoich zadań doskonale. Żukowo jest w awangardzie straży, bo jest bardzo dobrze wyposażone, jest liczne i z duchem młodości. To daje nam nadzieję, że to bezpieczeństwo w tej gminie jest naprawdę na wysokim poziomie. My wszyscy śpiąc możemy czuć się bezpiecznie, że zawsze na Was możemy liczyć.

W imieniu zarządu Rady Powiatu Kartuskiego serdecznie dziękuję za Wasze oddanie, służbę. Myślę, że powiat nigdy nie uchyla się od pomocy OSP czy to w zakupie wozów pożarniczych czy w innych działaniach, które są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego powiatu. Z tego miejsca gratuluję absolutorium i życzę wszystkiego najlepszego – mówił B. Łapa, starosta kartuski.

D. Tryzna

Komentarze