Konkursy Patronujemy Rolnictwo

Powalcz o 2 tys. zł za najpiękniejszy wieniec

Region. Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach

Podczas Dożynek Wojewódzkich, które w tym roku odbędą się w Kartuzach w dniu 22. września, odbędzie się Konkurs na Wieniec Dożynkowy. Organizatorem jest Województwo Pomorskie a jego celem propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory.

Konkurs przeprowadzany jest od wielu lat i ma celu m.in. promocję wizerunku województwa, pomorskiego, rozwój pomorskiej wsi i rolnictwa poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz walorów turystycznych regionu.  Do konkursu można zgłaszać wieńce wykonane przez mieszkańców województwa pomorskiego i mogą to czynić osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, gminy, powiaty, kościelne osoby prawne oraz organizacje społeczne z województwa pomorskiego. Wieniec zgłoszony do konkursu powinien mieć formę korony, nie powinien przekraczać rozmiarów: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane w regionie pomorskim. Wieniec nie może być wykonany z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp. Swoim wyglądem nie powinien budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 r. Zgłoszenia do konkursu można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Urzędu Marszałkowskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa.

Komisja konkursowa

Minimum trzyosobowa komisja, powołana przez marszałka województwa pomorskiego, składająca się z przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub instytucji związanych z kulturą ludową, oceniać będzie zgodność z tradycją, różnorodność użytych materiałów czy walory estetyczne  – wylicza Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Zachęcam do udziału w konkursie. To ważne wydarzenie, które pokazuje nasze tradycje. To również doskonała okazja do prezentacji dziedzictwa kulturowego pomorskiej wsi – dodaje radny J. Sarnowski.  Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie komisja przyzna nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Za zajęcie drugiego miejsca laureat otrzyma 1500 zł, a za trzecie 1 tys. zł

Zwycięzcę poznamy w Kartuzach

Plebiscyt na najpiękniejszy wieniec dożynkowy organizowany jest już od wielu lat.

– Cieszy się on dużym zainteresowaniem. W zeszłym roku komisja oceniała aż 45 wieńców, a za najlepszy uznała ten przygotowany przez sołectwo Koszwały – mówi Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Z roku na rok, wybór jest coraz trudniejszy, bo pomysłowość twórców jest coraz większa i wszystkie wieńce zasługują na wyróżnienie – dodaje K. Pałkowski. Wyniki tegorocznego konkursu poznamy podczas Dożynek Województwa Pomorskiego, które odbędą się 22 września w Kartuzach. Zaprezentowane zostaną wszystkie zakwalifikowane do konkursu wieńce.

Kaszubska specjalność

Wyplatanie wieńców na Kaszubach to bogata, niezbyt znana w innych rejonach Polski tradycja. Mieszkańcy Kaszub podchodzą do niej z dużym szacunkiem, by nie powiedzieć pietyzmem. W regionie naszym tradycja wyplatania wieńców głęboko zakorzeniona jest w każdej gminie. Tutaj spotkać można specjalistów od wyplatania, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z mieszkańcami innych regionów Polski. Całkiem niedawno mieszkanki sołectwa Rąb w gminie Przodkowo z radością uczyły wyplatania wieńców członkinie koła gospodyń wiejskich z powiatu słupskiego, dzieląc się swoją unikalną wiedzą. Zresztą niektóre ośrodki przeprowadzają też warsztaty wyplatania wieńców.

BM

Komentarze