Gmina Stężyca Inwestycje Powiat kartuski

Powiat kartuski. Inwestycje w Niestępowie i gminie Stężyca. Wyłoniono wykonawców i jutro będą podpisane umowy z nimi

W ostatnim czasie powiat rozstrzygnął korzystnie dwa ważne przetargi. W pierwszej połowie bieżącego tygodnia zaplanowano podpisanie umów z ich zwycięzcami. Pierwszy dotyczy strategicznej inwestycji przebudowy wiaduktu w Niestępowie. Drugi jednej z ważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych – modernizacji trasy Stężyca – Gołubie.  

Pod koniec lipca wyłoniony został wykonawca przedsięwzięcia, które jest priorytetem dla powiatu kartuskiego. Chodzi o rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad torami PKP w Niestępowie. Spośród pięciu firm, które startowały w konkursie ofert najkorzystniejszą z nich zaproponowało przedsiębiorstwo MTM z Gdyni. Firma wygrała tę inwestycję oferując jej wykonanie za ponad 4,77 mln zł. Jest to oferta tym bardziej korzystna, że pierwotnie powiat planował na nią przeznaczyć przeszło 5,47 mln zł.

– Obecnie wiadukt w Niestępowie jest bardzo wąski. Powoduje liczne trudności w przemieszczaniu się pojazdów i pieszych. Po jego przebudowie, na pewno poprawi się tutaj bezpieczeństwo mieszkańców – tłumaczy rolę przedsięwzięcia Piotr Fikus wicestarosta kartuski.

11 sierpnia podpiszą umowę

Jak informuje wicestarosta, na środę 11 sierpnia zaplanowano oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej konstrukcji obiektu. Wiadukt powstały na jego miejsce będzie miał dwa pasy jezdni po trzy metry oraz obustronne chodniki o szerokościach 1,5m oraz 2,0m. Z uwagi na planowaną przez PKP PLK S.A. budowę peronu po zachodniej stronie obiektu przewidziano oddzielenie chodnika od jezdni barierą i wykonanie balustrady na krawędzi obiektu.

Colas zrobi drogę Stężyca – Gołubie

Tego samego dnia powiat kartuski podpisze umowę z wykonawcą zadania rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stężyca – Gołubie. Firma, która wygrała przetarg wyceniła zadanie na ponad 9,34 mln zł. Jest nią przedsiębiorstwo Colas Polska z województwa wielkopolskiego.

Planowana inwestycja obejmuje modernizację drogi powiatowej od Stężycy do początku miejscowości Gołubie. W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę odcinka drogi z poszerzeniem istniejącej jezdni i wymianą jej konstrukcji na nową. Przebudowane mają zostać również istniejące skrzyżowania i zjazdy. Wybudowany i zmodernizowane zostaną chodniki. Powstanie zatoka autobusowa. Nastąpi także poprawa stanu odwodnienia drogi poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym oraz przebudowę i budowę rowów drogowych poza terenem zabudowanym.

Planowana inwestycja ma zapewnić drodze odpowiednią nośność dostosowaną do natężenia ruchu występującego na drodze oraz zapewnić możliwie maksymalny poziom bezpieczeństwa ruchu wszystkim jej użytkownikom, w tym niezmotoryzowanym.

SP/opr.red

Zadaniem firmy MTM z Gdyni będzie zburzenie starego i wybudowanie nowego, szerszego wiaduktu.

Komentarze