Powiat kartuski Wokół nas

Powiat kartuski. Problem niesprzedanych kwiatów na cmentarze. Złożyli wnioski na ponad 150 tys. zł pomocy

Do 6 listopada handlowcy i producenci chryzantem mieli czas, aby złożyć do biur ARiMR-u wnioski o pomoc finansową. Jak powiedział nam Stanisław Dudek kierownik biura powiatowego agencji w Kartuzach złożono 13 wniosków.

Decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy , niespodziewana i podjęta późnym popołudniem 30 października spowodowała że nie sprzedała się większość chryzantem przygotowanych na 1 i 2 listopada. Ich producenci i sprzedawcy podnieśli głośne i usprawiedliwione larum. Rząd odpowiedział pozytywnie na ich głos. Odszkodowania za niesprzedane chryzantemy ma wypłacić ARiMR. Jej biura powiatowe zostały zobowiązane do przeprowadzenia całej operacji.

Pomoc nie dla wszystkich

Okazało się, że pomoc nie jest nieograniczona. Wsparcie finansowe dotyczy generalnie posiadaczy, co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych i najmniej 200 sztuk kwiatów ciętych. Za pierwsze Agencja zapłaci 20 zł za sztukę, a za drugie po 3 zł od sztuki. Ale są też wymogi. Chryzantemy muszą być, jak to ujęto w regulaminie, w pełnej fazie dojrzałości i przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Procedurę uzyskania odszkodowania rozpoczynało złożenie odpowiedniego wniosku do biura powiatowego ARiMR-u na terenie, którego znajdują się niesprzedane kwiaty. Ostatecznym terminem złożenia tych wniosków był ubiegły piątek 6 listopada. Jak usłyszeliśmy od Mariana Dudka kierownika biura agencji w Kartuzach na dzień 9 listopada takich wniosków naliczono 13 sztuk. Po podsumowaniu okazało się, że obejmują one 5730 sztuk chryzantem doniczkowych na kwotę ponad 114 tys.zł. Kwiatów ciętych było ponad 14,5 tysiąca sztuk. Ich wartość to ponad 43,5 tys. zł.

-Teraz czekamy, aby zgłosił się ktoś, kto odbierze te kwiaty. My kojarzymy odbiorcę z wnioskodawcą. Po przekazaniu tych kwiatów rolnik zgłasza się do nas z odpowiednim oświadczeniem, my wyliczamy kwotę, jaką ma uzyskać i na tym koniec operacji. Pieniądze będą wypłacone do końca br.-mówi Stanisław Dudek kierownik kartuskiego biura ARiMR.

Dla zainteresowanych dalsza procedura postępowania przedstawia się następująco.

D.Tryzna

Warunki otrzymania wsparcia finansowego

1. Przekazanie  bezpłatne chryzantem podmiotom, które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru tych kwiatów, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru. Podmioty te to: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje publiczne

2. Chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

3. Złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych, jako bioodpady. Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Komentarze