Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Stara Kiszewa. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214. Inwestycja ruszy w roku następnym

Na sesji 27 października radni gminy podjęli uchwałę o zabezpieczeniu 730 tys.zł w budżecie gminy na rok 2021 jako pomoc dla Samorządu Pomorskiego w inwestycji, której celem będzie przebudowa DW 214 na odcinku biegnącym przez wieś.

O potrzebie modernizacji układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej mówi się już wiele lat. Jest to ważne z uwagi na interes społeczny i gospodarczy. W toku rozmów z Samorządem Pomorskim dotyczących zakresu i czasu realizacji inwestycji, samorząd Starej Kiszewy zaproponował udzielenie pomocy finansowej inwestorowi. Zadeklarowano kwotę 1 mln. zł. W ramach tej kwoty gmina miała pokryć koszty opracowania dokumentacji technicznej, a resztę środków dołożyć do inwestycji. Pierwszą część zobowiązania zrealizowano w 2018r wydatkowując 270 tys.zł. Pozostałą kwotę zarezerwowano w budżecie. W wyznaczonym czasie do inwestycji jednak nie doszło.

Czy skończy się czekanie?

O dalszych planach związanych z zadaniem ,, Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie” mówił wójt gminy Marian Pick.

-Ostatnie nasze rozmowy, prowadzone w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, przekonują, że jest po tamtej stronie dobra wola i chęć, aby tę inwestycję realizować w następnym roku. Dlatego chcielibyśmy, aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć kwotę 730 tys.zł jako pomoc dla Samorządu Pomorskiego. To jest konsekwencja naszych wcześniejszych ustaleń- argumentował wójt.

Radni jednogłośnie zaakceptowali treść uchwały.  Do tematu będziemy powracać.

D.Tryzna

Komentarze