Wokół nas

Region. Drobiarze integrują się i zwierają szyki. Jak być konkurencyjnym na rynku krajowym i zagranicznym?

Po wielu miesiącach konsultacji pomiędzy hodowcami drobiu, a ubojniami, w ubiegłym tygodniu doszło w Chmielnie do pierwszego po dwóch latach przerwy spotkania, w czasie którego zaprezentowano nowy program Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. 

Spotkanie służyło integracji pomorskich drobiarzy, ale przede wszystkim miało wypracować stanowisko, jak skutecznie konkurować z hodowcami drobiu z Ukrainy czy Brazylii, w obliczu wprowadzanego przez Unię Europejską „Zielonego Ładu”, drastycznie ograniczającego normy emisji gazów cieplarnianych. Wcześniejsze konsultacje prowadzone z przedstawicielami Ubojni „Mielewczyk”, Ubojni „Gosz” i Rzeźni
Drobiu „Konkol”, służyły podjęciu współpracy i połączenia sił, po to aby skutecznie móc konkurować na rynku europejskim. Na spotkanie w ośrodku „Wichrowe Wzgórze” w Chmielnie przybyli zaproszeni goście. Dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarskiej Dariusz Goszczyński, doradca Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Daniel Olszewski, wicemarszałek pomorski Józef Sarnowski, wicestarosta kartuski Piotr Fikus oraz Regina Kleina z PODR.

Wykłady, sprawozdanie i zapewnienia

O działaniach na forum europejskim poinformował dyrektor generalny KRD Dariusz Goszczyński. Doradca KFHDiPJ Daniel Olszewski z kolei zaprezentował projekt transformacji hodowli drobiu “Bezpieczna ferma w trosce o zwierzęta, klimat i środowisko”.

Wykład wicemarszałka J. Sarnowskiego dotyczył konieczności ograniczania śladu węglowego w rolnictwie. Spotkanie zostało szczególnie dobrze przyjęte przez młodszą część uczestników.

Szerszą relację dotyczącą spotkania zamieścimy w kolejnym numerze naszego tygodnika.

BM

Zygmunt Stromski przedstawiciel władz Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Bardzo dziękujemy za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu spotkania w Chmielnie. Za pomoc finansową i przede wszystkim za sam udział w nim. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało się zgromadzić tak dużą liczbę hodowców. Podziękowanie to kieruję do właścicieli Ubojni „Mielewczyk” i „Gosz” oraz Rzeźni Drobiu „Konkol”.

Komentarze