Wokół nas

Powiat kartuski. Rok 2020 na drogach. Rok ubiegły bezpieczniejszy niż poprzednie

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kartuskiego głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach. Przedstawił on informacje o stanie bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu za rok poprzedni. Sprawozdanie jasno wykazało, że pandemiczny rok zaowocował poprawą bezpieczeństwa.

Z przedstawionego przez Komendanta KPP raportu jasno wynika, że działania policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały wyznaczone właściwie i adekwatnie do zdiagnozowanych obszarów zagrożeń. W efekcie przyczyniły się do istotnego spadku liczby wypadków, rannych i kolizji. Oczywiście decydujący wpływ na spadek liczb miała również pandemia i lockdown.

Mniej wypadków i rannych

Według policyjnych danych w ubiegłym roku doszło do 1337 kolizji, a w roku poprzedzającym było ich aż 1609. Tym samym liczba rannych z 213 osób zmniejszyła się do 187. Podobny spadek funkcjonariusze odnotowali w ilości wypadków, których w roku 2020 było 135, czyli o 26 mniej niż w roku 2019. Niestety liczba wypadków śmiertelnych w ciągu dwóch lat nie zmieniała się i nadal wynosi dziesięć. A liczba ofiar śmiertelnych odznacza się kolejnym niechlubnym rekordem, bowiem w ubiegłym roku na drogach powiatu kartuskiego zginęło trzynaście osób.  

Najwięcej wypadków w gminie Kartuzy

Tradycyjnie do największej ilości  wypadków drogowych doszło na terenie gminy Kartuzy oraz Żukowo. W  przypadku tej pierwszej było 41 wypadków. Natomiast na terenie gminy Żukowo niewiele mniej – 38. Na terenie gminy Somonino i Sierakowice doszło odpowiednio do 20 i 15 zdarzeń. W pozostałych gminach ilość kolizja wahała się od trzech do siedmiu przypadków.

Dwa najniebezpieczniejsze odcinki

W raporcie wyszczególniono również drogi, na których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na szczycie rankingu najniebezpieczniejszych odcinków znajduje się ex aequo DK20 i DW211. Pierwsza prowadzi przez Żukowo – Leźno. Druga dotyczy trasy Żukowo – Kartuzy – Sierakowice – Dolina Jadwigi. Na obu tych odcinkach odnotowano po 21 wypadków. Wiemy, że sześć z nich zakończyło się śmiercią uczestników tych zdarzeń.

Mniej kierowców na podwójnym gazie

Dane policjantów jasno wskazują, że ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierowców zmniejszyła się o ponad 44%. W ubiegłym roku doszło do 107 zatrzymań pijanych osób podczas gdy w roku 2019 zatrzymano 243 osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Może być to efektem działań policjantów wymierzonych przeciwko nietrzeźwym kierującym, coraz surowsze kary i publikacje wyroków sądowych.

Pouczenia od policjantów

Policjanci przypominają, że liczba zdarzeń drogowych to wspólny sukces służb kontrolnych jak i uczestników ruchu drogowego. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach wiele zależy od zmiany mentalności kierowców, zmiany agresywnego stylu jazdy, dotarcia do świadomości, uświadomienia sobie jak tragiczne mogą być skutki brawury i nieodpowiedzialności za kierownicą. Wielu kierowców uważa, że wypadki dotyczą wszystkich innych, ale nie ich samych. Działania profilaktyczne, udział w programach i akcjach propagujących bezpieczeństwo ma uświadomić istniejące zagrożenie i skłonić do refleksji.

red.

Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku doszło w czerwcu 2020r. w miejscowości Borcz.

Komentarze