Powiat kartuski Wokół nas

Powiat kartuski. Rok 2020 w liczbach. Wzrasta dynamika wszczętych postępowań

Początek roku to zawsze czas na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy pracy. Okres analiz, wyciągania wniosków i planowania działań na najbliższe miesiące. Liczby nie kłamią i pokazują, że przestępczość maleje, a dynamika wszczętych postępowań wzrasta.

Na początku trzeba zaznaczyć, że na pracę mundurowych przez niemal cały rok wpływała trudność w postaci pandemii. Oprócz wykonywania ustawowych zadań policjanci wspierali służby sanitarne w walce z koronawirusem. Sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę, kontrolowali placówki handlowe i miejsca, w których urządzane były m.in. wesela. Mimo tych obciążeń można stwierdzić, że policjanci nie zaniedbali swoich obowiązków w walce z przestępczością.

Z przedstawionego przez Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach raportu jasno wynika, że w roku 2020 doszło do 2248 przestępstw, a to o 102 przypadki mniej niż w roku poprzedzającym.

Liczba kradzieży

Postępowania wszczęte w 2019 roku z tytułu kradzieży cudzej rzeczy to 281 przypadków, a w roku ubiegłym była to liczba sięgająca 295. W związku z tym zauważalny jest blisko 5% wzrost dynamiki wszczęć. W tym obszarze wykrywalność sięga blisko 39,5%.

Zwiększyła się również dynamika wszczęć z tytułu kradzieży z włamaniem. W roku ubiegłym odnotowano 325 postępowań, a w roku 2019 było ich 309. To pozwala wysnuć wniosek, że dynamika zwiększyła się o prawie 5,2%. Natomiast wykrywalność ogólna sięga 41%.

W przypadku kradzieży poprzez włamanie do samochodu odnotowano ponad 6,5% wzrost dynamiki wszczęć. Dane z 2019 roku mówią o 61 wszczętych postępowaniach, a statystyki z roku ubiegłego o 65 takich przypadkach. Tutaj wykrywalność przestępstwa sięga 10,3%.

Bójki i uszczerbek na zdrowiu

W roku 2019 doszło do ośmiu bójek i pobić, a w roku ubiegłym do dziesięciu takich zdarzeń. Także i w tym przypadku dynamika wszczęć wzrosła o znaczny stopień – 25%. A wykrywalność odnotowano na poziomie 100%.

Przestępstwa z tytułu wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu w roku 2019 wyniosły 50 zdarzeń, a w roku ubiegłym odnotowany został zaledwie jeden przypadek więcej. Tutaj dynamika wszczęć również podniosła się o 2%, a wykrywalność szacuje się na blisko 92,6%.

Rozboje i przestępstwa narkotykowe

W przypadku przestępstw na tle rozbójniczym w ubiegłym roku doszło do ośmiu przypadków, a w roku 2019 odnotowano dziewięć zdarzeń, co wpływa na to, że dynamika wszczęć spadła o 11%, a wykrywalność stanęła na poziomie 75%.

Znaczny wzrost dynamiki wszczęć odnotowano przy przestępstwach związanych z uszkodzeniem cudzej rzeczy. Procentowo dynamika wszczęć sięga 40%. Z 75 przypadków w roku 2019 do 105 przypadków w roku ubiegłym. Sama wykrywalność wynosi ponad 38,5%.

W obszarze przestępstw narkotykowych w ubiegłym roku policjanci ujawnili 70 działań. Natomiast w roku 2019 odnotowano 86 przestępstw z tego zakresu. W tym przypadku wykrywalność sięga ponad 90,7%.

Red.

9 kg narkotyków

Funkcjonariusze z kartuskiej komendy odpowiedzialni za zwalczanie przestępczości narkotykowej podczas jednej z akcji zabezpieczyli ponad pół kilograma amfetaminy oraz 30 gram marihuany i zatrzymali dwie osoby, które usłyszały zarzuty posiadania narkotyków o znacznej ilości. Dzięki policjantom z tej grupy w 2020 roku na „czarny rynek” powiatu kartuskiego nie trafiło ponad 9 kilogramów różnych narkotyków.

Dociekliwy dzielnicowy i zlikwidowana dziupla

Dzielnicowy z Sierakowic, który przyjął zawiadomienie o kradzieży samochodu zauważył, że zgłaszająca udziela niespójne odpowiedzi na zadawane pytania. Pod ostrzałem pytań kobieta w końcu przyznała się, że samochód wypożyczyła w Warszawie i przyjechała na teren powiatu lęborskiego, aby rozkręcić go na części. Zgłaszająca została zatrzymana, a dalsza praca śledczych pozwoliła na zatrzymanie kolejnych czterech osób, które miały związek z tym zdarzeniem. Funkcjonariusze dodatkowo udowodnili, że było to już kolejne ich zgłoszenie o fałszywej kradzieży samochodu.

Komentarze