Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Powiat kartuski. Dalszy ciąg zabiegów o rozwój infrastruktury drogowej. Lobbowanie władz powiatu na rzecz potrzebnych inwestycji

Ostatnie dwa miesiące zaznaczyły się wyjątkową aktywnością przedstawicieli samorządu powiatowego w rożnych działaniach, których celem było zwrócenie uwagi władz państwowych różnego szczebla, na realizację potrzebnych powiatowi inwestycji. 

Jak już informowaliśmy w lutym wicestarosta Piotr Fikus spotkał się w Warszawie z wiceministrem infrastruktury Marcinem Horałą, posłem PiS z naszego regionu. Złożył m.in. wniosek o dofinansowanie innego ważnego zadania, jakim jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej w Niestępowie. Obecny wiadukt jest zbyt wąski i stwarza duże niebezpieczeństwo dla korzystających z tej drogi. Ruch na niej jest coraz większy w związku z postępującą rozbudową przyległych terenów i wykorzystaniem tej drogi, jako objazdu do Obwodnicy Trójmiejskiej.

Minister w siedzibie powiatu

Pod koniec marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, odbyło się kolejne spotkanie z członkiem rządu, tym razem sekretarzem stanu, członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów Piotrem Müllerem. W spotkaniu które odbyło się z inicjatywy członka zarządu powiatu Andrzeja Leyka. Uczestniczyli w nim Piotr Fikus wicestarosta i Mieczysław Woźniak przewodniczący Rady Powiatu.

Samorządowcy reprezentujący powiat kartuski rozmawiali o przedłużeniu Obwodnicy Żukowa poprzez węzeł w Glinczu z drogą wojewódzką  nr 211, która poprzez powiat kartuski łączy aglomeracje z zachodnią częścią województwa pomorskiego.

Aby ostatecznie rozwiązać problem

Rozpoczęta budowa Obwodnica Metropolitarnej Trójmiasta (OMT) wraz z Obwodnicą Żukowa usprawni tranzyt przez Żukowo od strony drogi krajowej nr 20. Nie rozwiąże jednak problemu zatkanego Żukowa od strony DW211. Stąd pilna potrzeba, aby przedłużyć ten ciąg komunikacyjny do DW211.

Przedłużony odcinek to niecały kilometr trasy, która przebiegałaby nad chronionym przyrodniczo obszarem Jaru Raduni i magistralą kolejową Gdynia – Maksymilianowo. Stąd zadanie trudne technicznie do wykonania. Konieczność budowy mostu wiszącego. Wstępnie jego koszt wycenia się na ponad 140 mln zł.

Mniejsze zadania także ważne

W czasie spotkania z ministrem Piotrem Müllerem omawiano także sposoby pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inne zadania infrastrukturalne w powiecie. Przedstawiciele władz powiatu wystąpili do ministra o wstawiennictwo i pomoc przy realizacji i finansowaniu takich inwestycji jak budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w Niestępowie. Wniosek o dofinansowanie tego zadania złożono już w lutym w Ministerstwie Infrastruktury. Ponadto poproszono ministra o wsparcie przy budowie chodników przy drodze wojewódzkiej w Babim Dole i Tuchomiu, na które przekazano już dokumentację projektową do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Władze powiatu kartuskiego wykorzystują więc każdą możliwość na poprawę infrastruktury drogowej i mimo licznych ograniczeń wynikających z obostrzeń pandemicznych, śmiało i bez zbędnej zwłoki realizują zaplanowane wcześniej zadania.

BM

Komentarze