Powiat kartuski Wywiady

Powiat kartuski. Ruszyły remonty powiatowej infrastruktury drogowej Tu dobrze widać dbałość o drogi

Około 7 kilometrów będzie wynosić łącznie długość wyremontowanych w tym roku odcinków dróg powiatowych. Prace rozpoczęły się w pierwszym tygodniu maja. Celem jest naprawa odcinków szczególnie zniszczonych i systematycznie utwardzanie dróg gruntowych, które są jeszcze na stanie powiatu.

Pierwsze, czarne połacie naprawionej jezdni pojawiły się na bardzo uczęszczanym odcinku drogi powiatowej pomiędzy Ostrzycami a Wieżycą. Korzystających z tej drogi najbardziej chyba ucieszył 400 m.b. dywanik asfaltowy położony pomiędzy zjazdem na Wieżycę, a zjazdem na Szymbark. Tamta droga była naprawdę w bardzo złym stanie. To samo można powiedzieć o drodze powiatowej Szarłata- Hopy. Tu położono dwa odcinki po prawie 550 m.b. i planuje się jeszcze wykonać dywanik asfaltowy na odcinku o długości 400 m.b.

– Takiej drogi to tu nigdy nie mieliśmy. Zrobili to naprawdę pierwszorzędnie – komentuje efekt mieszkaniec domu na zwężeniu tej drogi w Bielawkach

Położony został również dywanik asfaltowy o długości 450 m.b. na dotychczasowej drodze gruntowej – ul. Raduńskiej w Kiełpinie. Jak informuje Piotr Fikus wicestarosta kartuski, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na remont drogi powiatowej o długości 1,2 km – ul. Majkowskiego w Stężycy. Wicestarosta podkreśla, że Powiat Kartuski otrzymał pomoc finansową na to zadanie w wysokości 300 tys. zł z gminy Stężyca.  W dalszych planach jest utwardzenie drogi gruntowej w Węsiorach na odcinku o długości 700 m.b. Wyremontowany zostanie odcinek 1000 m.b. drogi powiatowej w Sznurkach. Na koniec zostanie wyremontowanych 700 m.b. – odcinek drogi powiatowej w Kołodziejach i 900 m.b. drogi w Zajezierzu. W sumie daje to blisko 7 km wyremontowanych dróg powiatowych.

Do tego 25 km zmodernizowanych dróg powiatowych

Do puli dróg remontowanych należy dołożyć inwestycje drogowe, które powiat będzie realizował przy pomocy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tegorocznej edycji programu 17 maja starostowie kartuscy i wojewoda pomorski podpisali trzy umowy. Pierwsza dotyczyła remontu sześciu odcinków dróg powiatowych o łącznej długości ponad 20 km. Jest to zadanie jednoroczne, które warte jest blisko 10,4 mln zł. Odnowa nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana na drogach: Lniska–Sulmin – 5,8 km, Wyczechowo–Pstra Suka – 1,9 km, Kartuzy–Prokowo – 3,9 km, Dzierżążno – 1 km, Miszewo–Czeczewo – 3,8 km, Goręczyno–Ostrzyce – 3,8 km. Drugim projektem jest budowa ronda w Leźnie. A trzecim zadaniem przebudowa drogi powiatowej relacji Stężyca – Gołubie – 3 km, z tym że to zadanie jest zadaniem 2-letnim. Jego wartość to ponad 9,6 mln zł. Te trzy zadania umożliwią samorządowi modernizację około 25 km dróg. Łączny koszt zadań to 21,9 mln zł, połowa z tego stanowi dofinansowanie z RFRD.  Jak informuje wicestarosta P. Fikus został już otwarty przetarg na wyłonienie wykonawcy ronda w Leźnie.  Wpłynęło sześć ofert. Aktualnie trwa weryfikacja oraz ocena złożonych wycen. 21 maja otwarty został przetarg na remont 6 dróg powiatowych. W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie przetargu na budowę wiaduktu w Niestępowie oraz rozbudowę drogi Stężyca – Gołubie. Do tematu będziemy wracać.

Red.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej w Wieżycy.
Wyremontowany 500 m odcinek drogi Szarłaty – Bielawki.

Z wicestarostą kartuskim Piotrem Fikusem rozmawia redaktor naczelny Dariusz Tryzna.

Dariusz Tryzna: Panie Starosto, jakby Pan podsumował dotychczasowe działania powiatu związane z modernizacją dróg powiatowych?

Piotr Fikus: W roku bieżącym planujemy wykonać remont i modernizację ponad 25 km dróg powiatowych. A przypomnę, że w roku 2019 i 2020 wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy 24 km dróg. W sumie daje to blisko 50 km dróg, które znacząco poprawią jakość i standard dróg powiatowych po których przemieszczają się mieszkańcy jak i turyści odwiedzający piękne zakątki Naszych Kaszub. Taka ilość wyremontowanych dróg znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami oraz spowoduje zmniejszenie kosztów naszego Zarządu Dróg Powiatowych przeznaczonych na remonty.

D.T.: Skąd pozyskujecie środki na realizację inwestycji drogowych?

P.F.: Główny zastrzyk finansowy – 50 proc. wartości inwestycji, to środki z dzisiejszego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przez ostatnie 3 lata z tego funduszu pozyskamy ponad 16 mln złotych. Łączna wartość wszystkich inwestycji drogowych opiewać będzie na łączną kwotę ponad 32 mln zł, licząc również tegoroczne inwestycje. A warto dodać, że w 2020 r. otrzymaliśmy także 3 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te środki również przeznaczymy na drogi. W sumie w okresie 3 lat pozyskamy ponad 19 mln zł środków zewnętrznych przeznaczając je na drogi. Korzystając z okazji chciałbym podziękować za tę pomoc Panu Dariuszowi Drelichowi Wojewodzie Pomorskiemu. 50 proc. pomocy finansowej to bardzo duża pomoc za którą w imieniu Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy wraz z całym Zarządem Powiatu Kartuskiego bardzo dziękuję. Bez tych środków, praktycznie nie udałoby się zrealizować tylu inwestycji, które znacząco poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Kartuskiego.

D.T.: Czy te statystki, które pan podał załatwiają sprawę, czy nadal jest jeszcze dużo do zrobienia?

P.F.: Potrzeby są duże. Mamy ponad 300 km dróg powiatowych. Sukcesywnie je remontujemy, budujemy i utwardzamy. Utrzymując taką dynamikę wzrostową poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu Kartuskiego poprzez budowę dróg śmiało można powiedzieć, że obecna kadencja to będzie „Kadencja Budowy Dróg”. Infrastruktura drogowa jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania Powiatu Kartuskiego i jej Mieszkańców. Gonimy standardy zachodnioeuropejskie mając na uwadze, że jakość życia w gminie czy powiecie zależna jest też od jakości dróg. Dodatkowo w planach jest wybudowanie do końca kadencji 8,5 km drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Sulęczyno – Lemany.  Jesteśmy na liście rezerwowej i liczymy, że w roku bieżącym rozpoczniemy tę inwestycję. Wartość inwestycji przekracza 12 mln zł co będzie skutkować kolejnym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 6 mln zł.

D.T.: Czy gminy Wam pomagają w tym dziele?

P.F.: Powiat kartuski ściśle i w dobrej atmosferze współpracuje z gminami w zakresie poprawy infrastruktury drogowej obejmującej budowę dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Chciałbym w imieniu Pana Starosty Bogdana Łapy i zarządu powiatu podziękować Burmistrzom i Wójtom gmin za wsparcie finansowe w tych inwestycjach. Przypomnę tylko, że gminy dopłacają do inwestycji drogowych 10%, zaś do chodników i ciągów pieszo-rowerowych – 50%. Wspólnie z panem starostą kartuskim na początku kadencji przeprowadziliśmy spotkania z włodarzami gmin, na których zaplanowaliśmy harmonogram budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych do końca kadencji, który sukcesywnie realizujemy. Pragnę podkreślić, iż nie byłoby to możliwe, gdyby nie fantastyczna współpraca z burmistrzami i wójtami gmin, za którą bardzo dziękuję.

D.T.: Co dzieje się z Waszym wnioskiem dotyczącym remontu wiaduktu na drodze powiatowej w Niestępowie?

P.F.: Zamierzenia pana Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy i całego Zarządu Powiatu Kartuskiego skupiły się w tej kadencji również na budowie nowego wiaduktu w Niestępowie. O przebudowę tego wiaduktu w Niestępowie pan Starosta Kartuski Bogdan Łapa zabiegł od wielu lat. W lutym w tym temacie spotkałem się w Warszawie z Wiceministrem Marcinem Horałą, składając wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej tego ministerstwa. Z nieukrywaną satysfakcją informuję, że dzisiaj tj. 24 maja otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wspólną Komisję Rządu i Samorządu. Powiat otrzyma środki w wysokości nieco ponad 2,6 mln zł na zadanie warte 5,5 mln zł. Nowy wiadukt będzie posiadał długość 24,4 m, szerokość – 12,3 m, jezdnię o dwóch pasach ruchu o szerokości – 7 m, po jednej stronie chodnik o szerokości – 1,5 m, po drugiej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości – 2 m. Inwestycja zostanie zakończona do końca bieżącego roku.

D.T.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze