Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Powiat kartuski. Sesja budżetowa. Budżet zrównoważony, a w nim 16,2 mln zł na inwestycje

Samorząd powiatu kartuskiego podjął uchwałę ustająca budżet w roku 2021. Radni byli jednomyślni co do jego kształtu.

Na sesji 11 grudnia, która odbyła się za pośrednictwem Internetu radni powiatu kartuskiego pochylili się nad najważniejszą uchwałą dotyczącą roku następnego. Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady powiatu Mirosław Szutenberg. Przedstawiał on budżet zrównoważony tj. przychody i wydatki w tej samej kwocie 161, 2 mln zł.

– Z praktyki wiemy, że dodatkowo pozyskujemy w ciągu roku około 20 mln zł i o tyle ten budżet w 2021 roku powiększy się – podsumował projekt budżetu Mieczysław Woźniak, przewodniczący rady powiatu. Dyskusji nie było, uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ponad 16, 2 mln zł na inwestycje…

W prowizorium budżetowym wydatki bieżące mają stanowić prawie 145 mln zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę nieco ponad 16, 2 mln zł.

Znaczą kwotę to jest 3,53 mln zł zarezerwowano na remonty dróg. Plany dotyczące tych wydatków opierają się na projektach skierowanych do Funduszu Dróg Samorządowych. Jak informowaliśmy w ostatnim numerze naszego tygodnika, trzy z nich przeszły pozytywną weryfikację u wojewody pomorskiego, a czwarty projekt znalazł się na drugiej pozycji listy rezerwowej.

W budżecie przeznaczono 3 mln zł na budowę hospicjum stacjonarnego. Starostwo chce w tym roku zająć się remontem budynku byłego sądu rejonowego, którego parter chce zaadaptować już w 2021 roku na potrzeby wydziału geodezji. W dalszej przyszłości, dzięki przebudowie tego budynku pomieszczą się w nim pozostałe dwa dalsze wydziały starostwa tj. budownictwo i powiatowy nadzór budowlany. Na ten cel zarezerwowano 2,3 mln zł. W planach ujęto też pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach w wysokości 1,5 mln zł. W ramach tej dotacji ma powstać tam centrum diagnostyki obrazowej oraz łącznik z budynkiem B.

… w tym 5,6 mln zł na rozbudowę infrastruktury szkolnej

Najwięcej środków z budżetu pochłonie dokończenie budowy sali gimnastycznej przy PZS w Przodkowie. Koszt zadania to ponad 4,9 mln zł. Na początku roku szkolnego 2021/22 sala ma być gotowa na przyjęcie uczniów.

Zabezpieczono także 700 tys. zł  na projekt budowy kolejnej hali sportowej, tym razem przy ZSZiO w Żukowie. Przy tej inwestycji będzie starostwu lżej, gdyż połowę kosztów inwestycji ma pokryć gmina Żukowo, ponieważ  w budynku tego zespołu oświatowego znajduje się również jej szkoła podstawowa.

Według prowizorium budżetowego na koniec roku 2021 dług samorządu ma wynieść prawie 40 mln zł. Bogdan Łapa, starosta kartuski podziękował radzie za przyjęcie uchwały budżetowej.

D. Tryzna

Komentarze