Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

Powiat kartuski. Statystyki demograficzne za 2023 rok. Utrzymuje się tendencja przyrostu mieszkańców

Liczba osób zamieszkujących powiat kartuski stale rośnie. Wpływ na to ma kilka czynników. Po pierwsze, osiedlanie się na jego terenie. Po drugie, wskaźnik urodzeń i po trzecie, mniejsza liczba zgonów. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców rośnie również grono seniorów.

W roku ubiegłym na statystykę dotyczącą wzrostu ilości mieszkańców mniejszy wpływ miały przyrosty ich liczby w gminach Żukowo i Przodkowo. Rekordy jakie jeszcze dwa lata temu osiągane były w tej pierwszej odeszły już.

Również liczba urodzeń w skali całego powiatu nie jest tak wielka jak w latach poprzednich. Na wyniki tej statystyki mocno zaważyły liczby nowonarodzonych w gminie Sierakowice.

Natomiast w zdecydowanej większości gmin powiatu odnotowuje się dużo niższy niż w latach poprzednich spadek liczby zgonów.

Niestety, społeczeństwo powiatu się starzeje. W niektórych gminach najstarsi mieszkańcy to już 20 proc. ogólnej liczby ludności. 

Gmina Chmielno

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, liczba mieszkańców gminy Chmielno wynosiła 7980 osób. W ciągu tego roku odnotowano 61 razy zawarcie związków małżeńskich, z czego 29 miało charakter cywilny, a 32 wyznaniowy.

W 2023 roku urodziło się 109 dzieci, z czego 55 to dziewczynki, a 54 to chłopcy. Wśród najczęściej nadawanych imion dominowały: Franciszek, Maksymilian, Adam oraz Jan i Wojciech. Wśród imion żeńskich najpopularniejsze okazały się Liliana, Lena, Oliwia, Zuzanna, Antonina, Julianna, Zofia, Kinga. Natomiast imiona rzadkie to Lara i Mia dla dziewczynek oraz Gerard i Noah dla chłopców.

W ciągu 2023 roku zarejestrowano 68 zgonów.

Osoby w wieku 70 lat i starsze stanowiły znaczącą część społeczności, a ich liczba wyniosła 778. Warto również zauważyć, że w roku 2024 gmina może się pochwalić jedną stulatką, której urodziny wypadają 30 października 2024 roku.

Gmina Kartuzy

Na ostatni dzień zeszłego roku gmina Kartuzy mogła pochwalić się liczbą mieszkańców wynoszącą 32 610 osób. W ciągu tego roku odnotowano 178 razy zawarcie małżeństw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kartuzach.

W 2023 roku gmina Kartuzy przywitała na świecie 296 nowych mieszkańców. Z danych uzyskanych z Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że wśród imion żeńskich, Zofia i Zuzanna utrzymały swoją popularność, wybierane przez rodziców po 33 razy. Wśród imion męskich, Jan i Aleksander zdominowali wybory rodziców, zdobywając pierwsze miejsce z wynikiem 41 razy. Antoni,

Niestety, w tym samym czasie zarejestrowano 333 zgony.

Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowiły liczbę 5 393. W roku 2024 aż trzy osoby będą miały okazję obchodzić setną rocznicę urodzin.

Gmina Przodkowo

Na 31 grudnia 2023 roku, gmina Przodkowo mogła się poszczycić liczbą mieszkańców wynoszącą 10 606 osób. W ciągu roku 2023 gmina powitała na świecie 160 nowych obywateli, z czego 71 to dziewczynki, a 89 chłopców. Rodzice często wybierali tradycyjne imiona, takie jak Jan, Aleksander, Bruno, Brunon, Stanisław, Antonina, Iga, Lena, Łucja.

W 2023 roku zawarto 53 małżeństwa. Zarejestrowano 68 zgonów.

Społeczność seniorów w wieku powyżej 65 lat liczyła 1518 osób, z czego 911 stanowiły kobiety, a 607 mężczyźni. W tej grupie wiekowej znalazła się jedna kobieta, która osiągnęła wiek 100 lat.

Gmina Somonino

Na koniec 2023 roku gmina Somonino miała 11 035 mieszkańców. W ubiegłym roku zawarto 67 związków małżeńskich, z czego 42 miały charakter cywilny, 18 odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego, a 24 to uroczystości plenerowe. Pozostałe 25 małżeństw zostało zawartych w formie wyznaniowej

Urodziło się 138 nowych mieszkańców, z czego 75 to dziewczynki, a 63 chłopcy. Wśród najpopularniejszych imion dla dziewcząt znalazły się Lilianna, Anna, Anastazja i Antonina, natomiast dla chłopców – Jan, Mikołaj, Nikodem i Hubert.

Niestety, w ciągu roku 2023 zarejestrowano 80 zgonów.

Liczba osób 60+ wynosiła 2093 osoby, z czego 1079 stanowiły kobiety, a 1014 mężczyźni. W 2023 roku dwie mieszkanki miały zaszczyt obchodzić setną rocznicę urodzin.

Gmina Stężyca

Gmina Stężyca ma 11 080 mieszkańców. W ciągu zeszłego roku 93 mieszkańców gminy zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego. Rok 2023 przyniósł narodziny 162 nowych mieszkańców, z czego najczęściej wybierano imię Milena dla dziewczynek oraz imię Nikodem dla chłopców. W ciągu roku 2023 zarejestrowano 61 zgonów wśród mieszkańców gminy.

Stężyca może się również pochwalić liczbą 1394 seniorów.

Gmina Sulęczyno

Gmina Sulęczyno w zeszłym roku odnotowała 5694 mieszkańców. W gminie zawarto 66 związków małżeńskich, z czego 27 ślubów cywilnych miało miejsce w plenerze. W 2023 roku narodziło się 73 dzieci. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi dzieciom były Roksana oraz Ignacy. W ciągu roku 2023 zarejestrowano 44 zgony.

Na koniec tamtego roku w gminie zarejestrowano 435 kobiet w wieku 65 lat i więcej, oraz 204 mężczyzn w wieku 70 lat i więcej. Warto również zaznaczyć, że w gminie Sulęczyno zamieszkuje jedna osoba, która w 2023 roku ukończyła 101 lat.

Gmina Żukowo

W roku 2023 liczba mieszkańców gminy Żukowo zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 43 712 osób. Liczba urodzeń w tym roku wyniosła 524, z czego 265 to dziewczynki, a 259 chłopców. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi dziewczynkom w 2023 roku były Amelia, Zofia oraz Zuzanna. Również imiona takie jak Arina, Emma, Gaja i Idalia pojawiły się, chociaż w mniejszej liczbie. Wśród chłopców najczęściej wybierane imiona to Jan, Leon oraz Ignacy. Imiona takie jak Anton, Aron, Leo, Teo, Ziemowit również pojawiły się wśród nowo narodzonych chłopców.

W ciągu roku 2023 odnotowano 276 zgonów.

Gmina Sierakowice

W roku 2023 gmina Sierakowice liczba mieszkańców wyniosła 20 608 osób. W ciągu roku zarejestrowano 292 urodzenia, z czego 161 to chłopcy, a 131 dziewczynki. Najczęściej nadawanymi imionami w 2023 roku były: Antoni, Franciszek i Ignacy oraz Zofia, Pola i Zuzanna.

Zarejestrowano także 112 zgony. W 2023 roku 136 par zdecydowało się na związek małżeński. Liczba seniorów powyżej 60 roku życia wyniosła 3137 osób. Ponadto, zarejestrowano jedną osobę, która ukończyła 100 lat, a trzy osoby osiągnęły wiek 100 lat i więcej.

Komentarze