Powiat kartuski Wokół nas

Powiat kartuski. Statystyki demograficzne za rok 2021. Tu nadal rodzi się więcej dzieci

Rok 2021 dla powiatu zamknął się dobrymi na tle kraju wynikami dotyczącymi wskaźnika urodzeń. W każdej gminie zanotowano bowiem spory przyrost naturalny, w przeciwieństwie do średniej krajowej, wskazującej na to, że liczba Polaków żyjących w ojczyźnie jest coraz mniejsza.

Współczynnik dzietności ukazujący liczbę dzieci jakie jedna kobieta urodzi w ciągu swojego życia jest w przypadku Polski katastrofalny. Dla roku ubiegłego było to 1,39 dziecka, podczas gdy do prostej zastępowalności pokoleń jedna kobieta powinna średnio urodzić minimum 2,1 dziecka. Wynik 1,39 jest jednym z najgorszych wyników na świecie. Gorszy rezultat zanotowało tylko 9 innych państw naszego globu.

Zgoła inaczej sytuacja ta wygląda w powiecie kartuskim. Gdyby reszta kraju brała przykład z entuzjazmu prokreacyjnego mieszkańców tego powiatu, uniknęlibyśmy prawdopodobnie katastrofy demograficznej, której początku jesteśmy naocznymi świadkami. Daleko jednak do hurraoptymizmu, gdyż i tu zarysowują się tendencje spadkowe.

Gmina Żukowo

Ta gmina jest liderem w powiecie zarówno pod względem liczby ludności jak i liczby urodzonych dzieci. Na ostatni dzień roku 2021 zameldowanych było tu 41743 osób, podczas gdy w roku 2020 było to 40416 osób. W gminie tej w ubiegłym roku urodziło się 584 dzieci, o 72 więcej niż w roku 2020. Gmina pochwalić się może znakomitym przyrostem naturalnym, gdyż w roku 2021 zmarło dokładnie dwa razy mniej osób – 292, niż urodziło się dzieci. Ponadto przez cały ubiegły rok, sakramentalne „tak” powiedziały sobie 304 pary, o 56 więcej niż w roku 2020. Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym dzieciom to: Zofia, Laura, Julia, Franciszek, Ignacy, Aleksander.

Gmina Sierakowice

To trzecia pod względem liczby ludności gmina powiatu kartuskiego. Na ostatni dzień roku 2021 zameldowanych tu było 20131 osób. Tutaj także zanotowano znakomity wskaźnik przyrostu naturalnego. Urodziło się bowiem 342 dzieci, nieco mniej niż w roku poprzednim i w latach wcześniejszych, a zmarło 149 osób, o 5 więcej niż w roku 2020. Zawarto 173 małżeństwa. Spadła liczba mieszkańców w samych Sierakowicach. W 2020 roku było ich 7221, zaś w ubiegłym roku 7203. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: Agata, Milena, Maja oraz Aleksander, Antoni i Ignacy.

Gmina Somonino

Liczba mieszkańców tej gminy nieznacznie rośnie i na ostatni dzień minionego roku wyniosła 10924. Jest to pewien postęp w stosunku do roku poprzedniego, gdyż wtedy liczba ta była mniejsza o 91. Przez cały rok 2021 urodziło się 144 dzieci, o 29 mniej niż w roku 2020. Zanotowano 88 zgonów, o 6 więcej niż w roku poprzednim. Zawarto także 59 małżeństw, podczas gdy w roku 2020 sakramentalne „tak”, powiedziało sobie 75 par. Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym mieszkańcom gminy to: Zofia, Anastazja, Maja, OliwiaAntoni, Franciszek, Tymoteusz, Stanisław.

Gmina Stężyca

W tej gminie liczba ludności w porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się o 98 osób. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, zameldowanych tam było 10820 osób. Wprawdzie współczynnik dzietności zmniejsza się tu z roku na rok, ale gmina ta ciągle ma niezły wskaźnik przyrostu naturalnego. Urodziło się bowiem w roku minionym 137 dzieci a zmarło 89 osób. Zanotowano 91 małżeństw. Analizując liczbę ludności w ciągu ostatnich jedenastu lat, daje się zauważyć, że średnio liczba mieszkańców zwiększa się o 122 rocznie.

Gmina Przodkowo

W tej gminie zanotowano spory procentowy wzrost liczby mieszkańców w porównaniu z rokiem 2020. Na dzień 31 grudnia 2021 zameldowanych tu było 10070 osób, podczas gdy rok wcześniej liczba ta wynosiła 9799. Co ciekawe tendencja ta wygląda na trend stały, gdyż w roku 2019 mieszkańców było o 200 mniej niż w roku 2020. Zanotowano tu także przyzwoity wskaźnik przyrostu naturalnego, gdyż w 2021 roku na świat przyszło 154 nowo narodzonych mieszkańców gminy, a do lepszego ze światów odeszły 94 osoby. Zawarto 56 małżeństw. Najczęściej nadawane imiona to: Antonina, Julia, Zuzanna, Bruno, Jan, Leon.

Gmina Sulęczyno

Gminę Sulęczyno na stałe zamieszkiwało na ostatni dzień ubiegłego roku 5641 osób. Jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 27 osób i jest trendem stałym, gdyż w roku 2019, mieszkańców było mniej o kolejne 54 osoby. W ubiegłym roku gminie przybyło 85 nowo narodzonych dzieci. Zanotowano 55 zgonów, tylko o 2 więcej niż w roku 2020. Zawarto także 50 małżeństw i liczba ta jest większa o 5 w porównaniu z rokiem 2020. Najczęściej nadawane imię to: Jan.

Gmina Chmielno

W tej gminie zanotowano godny uwagi przyrost naturalny, gdyż w ubiegłym roku przybyło na świat 106 nowych mieszkańców gminy, o 11 mniej niż w roku 2020, a zgonów zanotowano tylko 32, o 10 mniej niż w roku poprzednim. Na ostatni dzień ubiegłego roku, liczba mieszkańców gminy wynosiła 7962 i zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2020 o 65 osób. Więcej par niż w roku 2020 przyrzekło sobie dozgonną wierność, gdyż zawarto tu 64 małżeństwa, o 9 więcej niż w roku poprzednim. Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym mieszkańcom gminy to: Łucja, Julia, Blanka, Zosia oraz Leon i Ignacy.

Gmina Kartuzy

Na koniec grudnia 2021 roku zameldowanych było tu 32723 osób, natomiast na koniec 2020 roku 32755, co pokazuje nieznaczny spadek liczby mieszkańców. W ubiegłym roku w gminie przybyło na świat 395 dzieci, podczas gdy rok wcześniej urodziło się ich o troje mniej. Niestety, rok ubiegły przyniósł wzrost liczby zgonów. Zmarło 354 osoby, to jest o 14 więcej niż w roku 2020.

BM

Komentarze