Wokół nas

Powiat kartuski. Zmiany w parafiach. Ks. kan. Eugeniusz Grzędzicki z parafii sianowskiej odchodzi na emeryturę

To jedna ze znaczących zmian, które w parafiach naszych dekanatów wprowadza dekret księdza biskupa z końca czerwca. Zmiany, które dotyczą m.in. proboszczów i wikariuszy nastąpią do 20 sierpnia.

Jak co roku w tym czasie ks. biskup Ryszard Kasyna wydał dekrety dotyczące zmian personalnych w parafiach diecezji pelplińskiej.

Wśród księży proboszczów ks. mgr Mateusz Draszanowski zostaje odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie i mianowany proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie. Ks. mgr Piotr Lipkowski zostaje odwołany z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy. Ks. mgr Sławomir Ossowicki zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach i mianowany administratorem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobieszewie.

To oznacza, że ks. kan. Eugeniusz Grzędzicki proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Sianowie. Natomiast ks. prałat Bogdan Lipski proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Stężycy.

Wikariusze i neoprezbiterzy  

W gronie księży wikariuszów ks. mgr Tomasz Borek zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie. Z kolei ks. mgr Tomasz Buchholz zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie i mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi. Natomiast ks. mgr Jan Lubiński zostaje odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy i mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie.

Neoprezbiter ks. mgr Marcin Sarnowski zostaje mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy.

Dekrety obowiązują od dnia 20 sierpnia, chyba że w dekrecie zaznaczono inaczej.

Diecezja Pelplińska/opr.red

Ks. kan. Eugeniusz Grzędzicki z parafii sianowskiej. Fot. Archiwum.

Komentarze