Powiat kościerski

Powiat kościerski. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy. Ciągła pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy nieprzerwanie zobowiązany jest do realizacji sześciu instrumentów wsparcia przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Na dzień 15 listopada w powiecie kościerskim złożono 5067 wniosków, na które wypłacono ponad 29 mln zł wsparcia.

Instrumenty te oraz szereg innych mają amortyzować i zmniejszać negatywny wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę.Utrzymać funkcjonowanie działalności gospodarczych, zachowanie jak największej liczby miejsc pracy i realnie pomagać przedsiębiorcom.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników MŚP

Jednym z obszarów wsparcia jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dotychczas PUP odnotował 437 wniosków złożonych z tego sektora. Ponad setka z nich została wycofana lub rozpatrzona negatywnie. Na pozostałe 328 wypłacono ponad 8,3 mln zł.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Samozatrudnieni złożyli do PUP 751 wniosków. Na pozytywne rozpatrzonych 610 wypłacono ponad 3,4 mln zł. Kolejny obszar to niskooprocentowana pożyczka dla przedsiębiorców. Tutaj kwota wypłat przekroczyła 17,3 mln zł. O beneficjum to ubiegało się ponad 3,8 tys. wnioskodawców.

Pozostałe instrumenty wsparcia

Pozostałe formy wsparcia to: niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych  i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej. Łączna liczba wniosków złożonych, do PUPu wyniosła 5067, z czego 294 z nich został wycofanych. Z kolei 288 zostało negatywnie rozpatrzonych. Natomiast pozytywną odpowiedź dostało 4465 wnioskodawców. Przekłada to się na pokaźną sumę 29,3 mln, która została wypłacona w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Umorzenia mikropożyczek

Ponadto PUP realizuje umorzenia pożyczek, które zaciągano na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców. Liczba zawartych umów o pożyczkę na dzień 15 listopada wyniosła 3404. Aż 3402 mikroprzedsiębiorcom umorzono pożyczkę. Przekłada to się na kwotę ponad 17 mln. zł.

red.

Komentarze