Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. Raport Powiatowego Urzędu Pracy. Spadek optymizmu przedsiębiorców w październiku

W opinii Powiatowego Urzędu Pracy, wśród kościerskich przedsiębiorców zaobserwowano negatywne odczucia związane z koniunkturą gospodarczą. Wiele obszarów działalności gospodarczej odczuwa spadek napływu nowych zamówień, związany z epidemią koronawirusa. O ile między majem a sierpniem notowano poprawę nastrojów, to od września uwidocznił się niekorzystny trend dotyczący sytuacji ekonomicznej.

W październiku 2020 r. liczba bezrobotnych nie uległa zmianie, tj. pozostała na poziomie 2124osób. Na koniec października 2020 r. w rejestrach PUP w Kościerzynie było 571 osób bezrobotnych więcej, tj. o 36,8 proc., aniżeli na koniec października 2019 roku. Z ogólnej liczby bezrobotnych na koniec października, 1228 osób, czyli 57,8 proc. stanowią kobiety. Stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby mieszkańców aktywnych zawodowo, wyniósł na koniec ubiegłego miesiąca 7,7 proc. Wielkość ta jest większa o 2 proc. w porównaniu z październikiem 2019 r. Dla porównania w październiku 2020 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 5,8 proc., a w kraju 6,1 proc. W tych przypadkach wartości te także wzrosły w porównaniu z okresem analogicznym ubiegłego roku. W październiku br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie zaobserwowano masowych zwolnień pracowników. Co ciekawe w październiku 2020 roku zarejestrowano niższą liczbę bezrobotnych, 261, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 299. Nie było zatem fali wzmożonej rejestracji bezrobotnych. W    październiku br., podobnie jak w poprzednim miesiącu, utrzymywał się dosyć wysoki poziom rekrutacji nowych pracowników. Liczba zgłoszonych ofert pracy wyniosła w poprzednim miesiącu – 196, podczas gdy rok temu było to – 188. Kolejnych 178 zarejestrowanych osób bezrobotnych podjęło pracę, o 13 więcej niż w październiku 2019 r.

Aktywizacja osób bezrobotnych

W październiku 2020 r. skierowano ogółem 103 osoby bezrobotne na programy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy, PFRON oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego najwięcej bo aż 40 osób  do prac interwencyjnych i 30 osób na staże zawodowe. Natomiast według stanu na dzień 31 października 2020 r. w programach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy uczestniczyło 457 osób. Najwięcej w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych. Dużą grupę stanowili też bezrobotni odbywający staż oraz zatrudnieni w ramach umów o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Od początku roku wydano 575 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. W samym październiku było to 45 przypadków. Dla porównania, w ubiegłym roku kościerski Powiatowy Urząd Pracy wydał takich oświadczeń 840.

BM

Mirosław Ginter – Dyrektor PUP w Kościerzynie

W październiku 2020 r. liczba bezrobotnych nie uległa zmianie, tj. pozostała na poziomie 2124 osób. Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia w powiecie kościerskim w październiku 20202 r. wyniosła 7,7%, podczas gdy w październiku 2019 r. wyniosła 5,7%. W październiku br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie zaobserwowano masowych zwolnień pracowników. W październiku br., podobnie jak w poprzednim miesiącu utrzymywał się dosyć wysoki poziom rekrutacji nowych pracowników. W bieżącym miesiącu skierowaliśmy ogółem 103 osoby bezrobotne na programy rynku pracy finansowego z Funduszu Pracy, PFRON oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Od dwóch miesięcy odnotowujemy spadek liczby cudzoziemców zatrudnionych przez firmy z naszego powiatu. Cały czas realizujemy instrumenty wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do tej pory wypłaciliśmy 29,3 mln zł pomocy kościerskim firmom, samo zatrudnionym i NGO.

Komentarze