Gmina Karsin Wokół nas

Gmina Karsin. Modernizacja dróg śródpolnych. Jest kolejne 600 m.b. utwardzonej drogi do Dąbrowy

Budowa drogi asfaltowej z Karsina do Dąbrowy to zadanie, które gmina rozłożyła na etapy. Dla jego realizacji wykorzystywane są też różne możliwości finansowania, od środków pozyskanych po te z własnego budżetu.

Dąbrowę od Karsina dzieli 4 km. Dojazd jest drogą gruntową. Od jakiegoś czasu gmina postanowiła to zmienić. Na początku było 400 m.b. położonego asfaltu. Aby dalej ten cel realizować, wystąpiono z wnioskiem do funduszu tzw. dróg transportu rolnego, który finansowany jest ze środków samorządu pomorskiego. Wniosek przeszedł i gmina Karsin otrzymała 100 tys. zł dofinansowania. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania.  Polegało ono na wyprofilowaniu jezdni, ułożeniu 4-cm asfaltowej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Pobocze drogi miały być utwardzone kruszywem łamanym oraz miały zostać wykonane spływy wody poza teren drogi. Długość odcinka, który miał być wybudowany to 500 m.b.

Miało być 500 m.b., zrobiono sto metrów więcej

Przetarg na wykonanie zadania wygrało kościerskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych. Zaoferowało kwotę nieco ponad 177 tys. zł. Stąd gmina musiała dołożyć do tej inwestycji jeszcze 77 tys. zł z własnego budżetu. Dołożyła więcej, o 30 tys. zł, dzięki czemu firma wykonała dodatkowo 100 m.b. drogi.

Na dzień dzisiejszy dywanik asfaltowy pomiędzy Dąbrową, a Karsinem ma długość 1 km. Do wykonania pozostało niecałe 3 km. Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr. D.Tryzna

Komentarze