Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. Stan dróg powiatowych. Droga z Liniewa do Starej Kiszewy najgorszą w powiecie

Powiat kościerski odnotowuje znaczne sukcesy w dziele modernizacji swoich dróg, bo w ciągu czterech ostatnich lat wyremontował prawie sto kilometrów z 236 km, które posiada. Nadal jednak są drogi powiatowe, które straszą jakością nawierzchni i stwarzają duże niebezpieczeństwo dla ich użytkowników.

Ostatnie miesiące charakteryzujące się znacznymi wahaniami temperatur mocno dały się we znaki drogom z połataną nawierzchnią. Stare dziury „odżyły”, doszły nowe. Wśród dróg, które nimi straszą jest m.in. powiatowa z Liniewa do Starej Kiszewy. Tragiczny na tej trasie jest szczególnie odcinek pomiędzy miejscowościami Orle i Wilcze Błota. Zły stan nawierzchni można również dostrzec na odcinku drogi powiatowej od DW214, przez Nową Kiszewę do Olpucha i dalej pomiędzy Borskiem i Wielem. 

Trafili z wnioskiem

W roku ubiegłym powiat kościerski złożył kilka projektów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dwa z nich zakwalifikowały się. Pierwszy dotyczy właśnie drogi powiatowej na odcinku od Liniewa do Starych Polaszek. Chodzi o przebudowę ponad sześciu kilometrów drogi. Wartość zadania według kosztorysu powiatu to ponad 7,57 mln zł. Drugi z zaakceptowanych wniosków to przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania DW221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna. Odcinek ma długość 4,75 km. Wartość tego zadania to prawie 6,2 mln zł. Powiat otrzymał na te dwie inwestycje 50 proc. ich wartości według kosztorysów. Obie inwestycje są wieloletnie.

Walczą dalej o środki

Jak informuje nas Piotra Laska wicestarosta kościerski, w najbliższym czasie powiat chce złożyć wniosek o dofinansowanie z rozdania drogowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodzi o inwestycję dotyczącą modernizacji drogi Wdzydze Kiszewskie-Olpuch. To ponad pięć kilometrów ważnej trasy, łączącej tę popularną miejscowość wypoczynkową nad „Kaszubskim Morzem” z DW214. Jej przewidywany koszt to około 6 mln zł. Co ważne, powiat ma już 1 mln zł środków na tę inwestycję, które otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i które mogą być zaliczane jako wkład własny samorządu. Do etatu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze