Wokół nas

Region. Nowy Rok z nowym prawem i obowiązkami. Wzrośnie świadczenie wychowawcze 500+, płaca minimalna i…składki ZUS

Nowy rok niesie nowe zobowiązania, nadzieje na poprawę w każdej dziedzinie, ale też i nowe uregulowania prawne jakie spadną na obywateli. Co roku jest podobnie i w interesie mieszkańców jest zapoznać się z tymi zmianami. W tym roku na plan pierwszy wysuwa się podwyżka płacy minimalnej, 500+ oraz wiele zmian w przepisach podatkowych.

Świadczenie wychowawcze 800+

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego 500+ wzrośnie do 800 zł. Aby otrzymać świadczenie w wyższej wysokości, nie trzeba składać jakichkolwiek wniosków, zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu. Uprawnieni otrzymają wypłaty w tych samych terminach co dotychczas, ale w nowej wysokości. Zostaną także poinformowani o tym elektronicznie. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS dot. nowo narodzonych dzieci można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia następuje na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Płaca minimalna

Kolejną ważną zmianą która z pewnością zainteresuje Polaków jest wzrost płacy minimalnej, ustanowionej przez poprzedni Sejm. Od 1 stycznia minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024 – 28,10 zł brutto. W 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie dwukrotnie. Najpierw od 1 stycznia 2024 podstawa brutto minimalnego wynagrodzenia wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. Warto przypomnieć, że dotychczas płaca minimalna wynosiła 3600 zł brutto.

Składki ZUS

Zmiany płacy minimalnej pociągają za sobą zmiany w wysokości składek ZUS. Przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie 7824 zł brutto. W związku z tym podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 12,8 proc. Składki płacone przez przedsiębiorców wzrosną o 181,84 zł miesięcznie i będą wynosić 1600,32 zł, przy czym nie uwzględniono w tym składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy płacący tzw. Mały ZUS zapłacą od 1 stycznia 402,65 zł, czyli o 60,94 zł więcej niż dotychczas.

Wysokie kary za brak deklaracji podatkowych

Blisko 85 tys. zł grzywny mogą zapłacić ci, którzy spóźnią się ze złożeniem deklaracji PCC-3 na podstawie której Urząd Skarbowy będzie mógł wyliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych, np. za zakupione auto. Termin na złożenie tej deklaracji to 14 dni od zawarcia umowy a widełki wysokości kary zawierają się pomiędzy 10 proc. wysokości płacy minimalnej po jej dwudziestokrotność. To oznacza, że grzywna od 1 stycznia 2024 może wynieść od 424 zł do 84 840 zł.

Podatek od mieszkań, plastiku i zakazy dla niepełnoletnich

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, dotyczący zakupu szóstego i kolejnych mieszkań, w wysokości 6 proc. wartości. Celem nowych przepisów ma być ograniczenie pakietowych zakupów nieruchomości przez hurtowników nieruchomościowych i fundusze, skupujące mieszkania na wynajem. Podatek będzie naliczany od zakupu mieszkań na jednej nieruchomości gruntowej. Natomiast przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym, osoba fizyczna zwolniona jest z 2-proc. podatku PCC.Od nowego roku wprowadzono także obowiązek zapłaty podatku od plastiku dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. Przedsiębiorcy ci będą pobierać opłatę od swoich konsumentów za wydawanie napojów i żywności w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych. Nowy rok wprowadził także w życie zakaz sprzedaży napojów energetycznych zawierających kofeinę lub taurynę młodzieży poniżej 18. roku życia. Napoje te nie pojawią się w automatach ani w sklepikach szkolnych.

Zmiany dla przedsiębiorców

Od nowego roku wprowadzono minimalny podatek dochodowy CIT. Ma to zapobiec manipulacjom kreatywnej księgowości w których firmy, zazwyczaj duże koncerny zagraniczne, nie płacą podatku CIT albo płacą go w bardzo małej wysokości, pomimo osiągania znacznych obrotów. Zmiany obejmą rok 2024 a nowy, minimalny podatek trzeba będzie zapłacić od 2025 roku. Poza tym przedsiębiorcy będą zobowiązani od 1 lipca do wystawiania faktur w KSeF, czyli w Krajowym Systemie e-Faktur. Znikną faktury papierowe i elektroniczne w dotychczasowym kształcie.

BM

Komentarze